• Đôi nét chính yếu về Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình
    1388
  • Đôi nét chính yếu về Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

    Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình là Dòng Giáo phận, được Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho Các Dân Tộc chấp thuận nâng từ nhà Phước Đa Minh lên thành Hội Dòng Tu Sĩ, do Hồng y Joseph TOMKO - Bộ Trưởng ký Văn thư ...