• Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet
    442
  • Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet

    Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại là khí cụ hữu hiệu đế mở rộng tâm trí, kết nối yêu thương và gia tăng tình liên đới. Là người Công Giáo, chúng ta hãy tận dụng cách tích cực ...