• Ngày của Chúa tại Tu viện Trung ương Dòng
  • Ngày của Chúa tại Tu viện Trung ương Dòng

   Ngày Chúa Nhật là ngày ra đi, ngày phục vụ, mang tình thương của Chúa đến với những nơi cần sự hiện diện và phục vụ của một số chị em trong Tu viện Thánh Tôma Aquinô Cát Đàm.

  Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái: Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng

  Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái: Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng

  Vào lúc 16 giờ, ngày 05.4.2022, tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng Cộng đoàn.

  679
  Tu sở thánh Vinh sơn Nam Thái: Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới

  Tu sở thánh Vinh sơn Nam Thái: Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới

  Hôm nay, thứ Năm (22/06/2017), Tu sở Thánh Vinh sơn Nam Thái thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới.

  634

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

  LIÊN KẾT