Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái: Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái: Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng

Vào lúc 16 giờ, ngày 05.4.2022, tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Nam Thái đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng Cộng đoàn.

598
Tu sở thánh Vinh sơn Nam Thái: Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới

Tu sở thánh Vinh sơn Nam Thái: Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới

Hôm nay, thứ Năm (22/06/2017), Tu sở Thánh Vinh sơn Nam Thái thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Ngôi Nhà Mới.

513

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

LIÊN KẾT