Lược sử  Tu xá thánh Giuse Thái Bình

Lược sử Tu xá thánh Giuse Thái Bình

Tu xá Thánh Giuse Thái Bình hay còn gọi là Tu xá Thái Bình nhận thánh Giuse Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria (19.3) làm Bổn mạng. Tu xá nằm giữa trung tâm thành phố, bên cạnh nhà thờ Chính tòa Thái Bình, thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình.

448
Tu xá Thánh Giuse – Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thánh Lễ Tạ ơn và làm phép Nhà Nguyện

Tu xá Thánh Giuse – Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thánh Lễ Tạ ơn và làm phép Nhà Nguyện

Sau hơn năm tháng kể từ ngày được cắt băng khánh thành và đi vào sử dụng ngôi nhà chung của cộng đoàn Tu xá Thánh Giuse – nơi đào tạo mầm non ơn gọi của Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình, hôm nay (thứ Năm, ngày 09.06.2016) Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã long trọng dâng Thánh lễ Tạ ơn và làm phép Nhà nguyện của cộng đoàn Tu xá.

530

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT