• Mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương - Bổn mạng Hội dòng (22.8.2023)
 • Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet

  Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet

  Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại là khí cụ hữu hiệu đế mở rộng tâm trí, kết nối yêu thương và gia tăng tình liên đới. Là người Công Giáo, chúng ta hãy tận dụng cách tích cực những phương tiện truyền thông để rao giảng Tin Mừng. Thánh Carlo Acutis là mẫu gương tiêu biểu cho chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên ...

  440
  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 1 - năm 2023

  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 1 - năm 2023

  Khóa Thường huấn thường niên đợt 1 trong Hội dòng được tổ chức từ ngày 03 - 05.7.2023, với chủ đề: Tâm lý nhân cách - ứng dụng trong đời tu và huấn luyện, dưới sự hướng dẫn của nữ tu Têrêxa Vũ Thị Ảnh – Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

  351
  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 2 - năm 2023

  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 2 - năm 2023

  Khóa Thường huấn thường niên đợt 2 trong Hội dòng được tổ chức từ ngày 06 – 08.7.2023, với chủ đề: Tâm lý nhân cách - Ứng dụng trong đời tu và huấn luyện do xơ Têrêxa Vũ Thị Ảnh – Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm trình bày.

  248
  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm đợt 2 năm 2023

  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm đợt 2 năm 2023

  Chiều Chúa nhật 12.02.2023, các chị em khấn trọn đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn của Hội dòng đã trở về Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm để tham dự tuần tĩnh tâm năm. Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời, OP. chia sẻ trong tuần tĩnh tâm này với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông trong đời sống thánh hiến”.

  1300
  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm đợt 1 năm 2023

  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm đợt 1 năm 2023

  Kỳ tĩnh tâm đợt 1 năm 2023 của quý Dì trong Hội Dòng được diễn ra từ ngày 05 - 12/02/2023, với chủ đề: “Củng cố sự hiệp thông trong đời sống thánh hiến” chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục 2023 về sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ của toàn thể Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời, O.P.

  544
  Tĩnh tâm Tháng 4.2023: Hãy tỉnh thức và canh tân đời sống

  Tĩnh tâm Tháng 4.2023: Hãy tỉnh thức và canh tân đời sống

  Hãy tỉnh thức và canh tân đời sống không chỉ là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại toàn bộ hành trình theo Chúa của mình mà còn thúc đẩy chúng ta tích cực đổi mới, canh tân những gì còn là hạn chế, thiếu sót vì những lý do khác nhau cách trực tiếp hay gián tiếp.

  265
  Sám hối Mùa Chay năm 2023

  Sám hối Mùa Chay năm 2023

  Chị em Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Vượt qua và cử hành nghi thức Sám hối với chủ đề: "Đi theo Đức Kitô".

  447
  Sám hối Mùa Vọng - Tĩnh tâm tháng 12

  Sám hối Mùa Vọng - Tĩnh tâm tháng 12

  Chủ đề tĩnh tâm tháng 12: "Chị nữ tu với đời sống thánh hiến”.

  245
  Đức cha Tân cử Đa Minh Đặng Văn Cầu: Dâng thánh lễ tạ ơn trong kì Tĩnh tâm năm của Ban Điều hành Hội dòng

  Đức cha Tân cử Đa Minh Đặng Văn Cầu: Dâng thánh lễ tạ ơn trong kì Tĩnh tâm năm của Ban Điều hành Hội dòng

  “Để nên môn đệ Đức Kitô” đó là chủ đề của khoá tĩnh tâm (từ ngày 6/11 – 15/11/2022) do Cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, OP - nguyên Bề trên Giám Tỉnh, tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chia sẻ cho quý Bề trên, quý Dì Giáo trong Ban Đào tạo và quý Dì Phụ trách các Cộng đoàn của Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình.

  364
  Sống vâng phục và quyền bính nơi chị Nữ tu

  Sống vâng phục và quyền bính nơi chị Nữ tu

  Thánh Phaolô xác định Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, các quyền bính hiện tại đều do Thiên Chúa thiết lập (Rm 13, 1).

  507
  Chị nữ tu SỐNG đời sống Cộng đoàn (1 Cr 12)

  Chị nữ tu SỐNG đời sống Cộng đoàn (1 Cr 12)

  Cộng đoàn tôi đang sống gồm những người cùng một lý tưởng hiến thân cho Chúa để phục vụ tha nhân theo một linh đạo của một Hội Dòng được Giáo Hội và xã hội công nhận.

  562
  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - Tĩnh tâm đợt 3 (20.02 - 27.02.2022)

  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - Tĩnh tâm đợt 3 (20.02 - 27.02.2022)

  Hàng năm, Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình thường tổ chức các đợt tĩnh tâm năm cho chị em trong toàn Hội dòng. Năm nay, ngay từ những ngày đầu năm mới Hội dòng đã tổ chức tĩnh tâm, và đây là lần thứ ba các nhóm thay nhau trở về Hội dòng để được toàn thời gian tĩnh lặng bên Chúa. Với đề tài: “CÙNG NHAU HOÁN CẢI ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN” dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Tiến Hưng, OP. Sau khi nhóm tĩnh ...

  489

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT