Khóa Thường huấn Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới Tục hóa hôm nay (04.7-08.7.2024)

Khóa Thường huấn Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới Tục hóa hôm nay (04.7-08.7.2024)

Từ ngày 04.7 đến 08.7.2024, Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình đã tổ chức khóa Thường huấn đợt 2 với chủ đề: "Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới tục hóa hôm nay" tại Trụ sở Trung Ương Dòng. Nhằm giúp chị em ý thức sâu xa về việc sống Ba Lời Khấn.

157
Khóa Thường huấn Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới Tục hóa hôm nay (29.6-03.7.2024)

Khóa Thường huấn Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới Tục hóa hôm nay (29.6-03.7.2024)

Từ ngày 29.6 đến 3.7.2024, Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình đã tổ chức khóa thường huấn với chủ đề: "Sống Ba Lời Khấn Dòng trong Thế giới tục hóa hôm nay" tại Trụ sở Trung Ương Dòng. Dì Cecilia Vũ Trang Nhung thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã hướng dẫn khóa học; mang đến những bài giảng sâu sắc và thiết thực cho chị em.

252
Tuần tĩnh tâm của Chị Em Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình tại Khu vực Phía Nam

Tuần tĩnh tâm của Chị Em Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình tại Khu vực Phía Nam

Chị em Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình tại khu vực Phía Nam tĩnh trải qua tuần tĩnh tâm ại Trung tâm Mục vụ Đền thánh Martinô Hố Nai từ ngày 16.6 đến 21.6.2024, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Hà Đình Tuấn, OP.

173
Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2024_đợt 2 (25.02 - 03.3.2024)

Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2024_đợt 2 (25.02 - 03.3.2024)

“Canh tân đời sống cộng đoàn” là chủ đề tĩnh tâm năm 2024 của chị em Dòng nữ Đa Minh Thái Bình. Để canh tân đời sống cộng đoàn trước hết phải canh tân chính mình, biết nhìn nhận và sửa đổi chính bản thân mình trước, biết đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác. Đặc biệt, tâm điểm của việc canh tân đời sống cộng đoàn chính là sự kết hợp cá vị với Đức Kitô ngang qua đời sống cầu nguyện.

464
Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2024_đợt 1 (18.02 - 25.02.2024)

Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2024_đợt 1 (18.02 - 25.02.2024)

Dừng chân, đi vào khoảng không thinh lặng để chiêm ngắm các thực tại thần linh và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa phải là nhiệm vụ đầu tiên và chính yếu của mọi tu sĩ (x. GL 663§1). Trong ý hướng đó, từ chiều Chúa Nhật 18.02.2024 - 25.02.2024, các chị em đang thi hành sứ vụ tại các Cộng đoàn của Hội dòng đã trở về Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm để tham dự tuần tĩnh tâm năm. Cha Gioan Baotixita Nguyễn ...

511
Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Học hỏi Luật Dòng năm 2024

Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Học hỏi Luật Dòng năm 2024

Khóa học hỏi Luật Dòng được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12.01 - 16.01.2024 và đợt 2 từ ngày 17.01 - 21.01.2024, tại Trụ sở Trung ương Dòng.

491
Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn - Học hỏi Luật Dòng, đợt I - năm 2024

Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn - Học hỏi Luật Dòng, đợt I - năm 2024

Thường huấn đợt 1 được diễn ra từ ngày 12/01 - 16/01/2024, tại Trụ sở Hội dòng.

407
Sám hối Mùa Vọng năm 2023: Chính lộ Cộng đoàn đời Đa Minh

Sám hối Mùa Vọng năm 2023: Chính lộ Cộng đoàn đời Đa Minh

Qua hướng đi của Tổng hội 2023, với chủ đề: “Canh tân đời sống cộng đoàn theo linh đạo Đa minh” đây cũng là thời khắc thích hợp để Hội dòng cũng như từng thành viên trong Dòng, lặng về với cõi “sâu” của lòng mình hầu tìm lại chính lộ đời sống cộng đoàn theo linh đạo Đa Minh.

365
Sám hối Mùa Vọng - Tĩnh tâm tháng 12.2022

Sám hối Mùa Vọng - Tĩnh tâm tháng 12.2022

Chủ đề tĩnh tâm tháng 12: "Chị nữ tu với đời sống thánh hiến”.

570
Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet

Tĩnh tâm Tháng 5.2023: Hội dòng và Internet

Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại là khí cụ hữu hiệu đế mở rộng tâm trí, kết nối yêu thương và gia tăng tình liên đới. Là người Công Giáo, chúng ta hãy tận dụng cách tích cực những phương tiện truyền thông để rao giảng Tin Mừng. Thánh Carlo Acutis là mẫu gương tiêu biểu cho chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên ...

707
Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 1 - năm 2023

Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 1 - năm 2023

Khóa Thường huấn thường niên đợt 1 trong Hội dòng được tổ chức từ ngày 03 - 05.7.2023, với chủ đề: Tâm lý nhân cách - ứng dụng trong đời tu và huấn luyện, dưới sự hướng dẫn của nữ tu Têrêxa Vũ Thị Ảnh – Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

717
Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 2 - năm 2023

Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Thường huấn thường niên đợt 2 - năm 2023

Khóa Thường huấn thường niên đợt 2 trong Hội dòng được tổ chức từ ngày 06 – 08.7.2023, với chủ đề: Tâm lý nhân cách - Ứng dụng trong đời tu và huấn luyện do xơ Têrêxa Vũ Thị Ảnh – Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm trình bày.

718

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

LIÊN KẾT