Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, O.P.

Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, O.P.

Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., được cử hành vào lúc 8g00, thứ Hai ngày 16.01.2023, tại Nguyện đường của Hội Dòng, do Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, chủ tế Thánh lễ.

415
Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., sẽ được cử hành vào lúc 8g00, thứ Hai ngày 16.01.2023, tại Nguyện đường của Hội Dòng. Kính xin quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

406
Cáo phó - Tiểu sử Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Cáo phó - Tiểu sử Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., sinh năm 1937, tại Giáo xứ Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 18g15, thứ Bảy, ngày 14.01.2023. Hưởng thọ 86 tuổi. Khấn Dòng 30 năm.

541
Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP., được cử hành vào lúc 13g30, Thứ Bảy ngày 01.10.2022, tại Nguyện đường của Hội Dòng, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế.

597
Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Thánh lễ An táng Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP., được cử hành vào lúc 13g30, Thứ Bảy ngày 01.10.2022, tại Nguyện đường của Hội Dòng. Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Gioanna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

472
Cáo phó - Tiểu sử Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Cáo phó - Tiểu sử Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP - Bề trên Tổng quyền Tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức, OP., sinh ngày 25.12.1945, tại Giáo họ Thần Đầu, Giáo xứ Hải Linh, Giáo phận Thái Bình (thôn Minh Thành, xã Thái Tân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 23g15, thứ Tư, ngày 28.9.2022. Hưởng thọ 78 tuổi. Khấn Dòng 29 năm.

783
Cáo phó Nữ tu Rosa Trần Thị Sậu, OP.

Cáo phó Nữ tu Rosa Trần Thị Sậu, OP.

Nữ tu Rôsa Trần Thị Sậu, OP., nữ tu Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 07g15, thứ Sáu ngày 11.6.2021; hưởng thọ 80 tuổi.

457
Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lơ (Mến), OP.

Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lơ (Mến), OP.

Như đã đưa tin, chiều Chúa Nhật, 15/12/2019, vào lúc 18g00’, Xơ Maria Nguyễn Thị Lơ (Mến) đã hoàn tất hiến lễ cuộc đời trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh lễ an táng Xơ Maria được cử hành trọng thể lúc 13g30’ thứ Ba, ngày 17/12/2019 tại Nguyện đường thánh Tôma Aquinô Cát Đàm, do Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám – Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình chủ tế.

536
Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Anna Trần Thị Nhân

Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Anna Trần Thị Nhân

Như đã đưa tin, Sơ Anna Trần Thị Nhân đã được Chúa gọi về vào lúc 4g30’ngày 16/06/2019. Sau khi thi hài Sơ Anna được khâm liệm và di chuyển lên Nguyện đường của Hội dòng để mọi người thăm viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Sơ. Vào lúc 8g00 sáng nay (ngày 18/06/2019), Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám – Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình đã chủ tế Thánh lễ An táng và nghi thức tiễn biệt đưa Sơ Anna về ...

399
Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Chu Thị Ngân

Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Chu Thị Ngân

Lúc 14 giờ ngày 29/03/2019, tại Nhà mẹ Dòng nữ Đa Minh Thái Bình, Thánh lễ An táng Sơ Maria Chu Thị Ngân OP được cử hành trọng thể. Chủ tế Thánh lễ là Cha J.B Nguyễn Sơn Hải, quý cha giáo phận và quý cha Dòng Đa Minh đồng tế, cùng với Chị em trong Hội dòng và đông đảo ân - thân nhân tham dự cầu nguyện cho Sơ Maria, cùng với Sơ tham dự Thánh lễ cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Sơ.

431
Ước nguyện hoàn thành của người Nữ tu - 2015

Ước nguyện hoàn thành của người Nữ tu - 2015

Khi màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc chị Maria bình thản giã từ các chị em trong Dòng cùng mọi người để trở về với Đấng mà Chị hằng yêu mến, đúng như câu châm ngôn mà Chị đã chọn trong cuộc đời dâng hiến: “Tôi ước ao chết để được ở với Chúa Kitô” (Pl 1, 23).

416
Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Nguyễn Thị Huệ

Thánh lễ An táng: Cầu nguyện và tiễn biệt Nữ tu Maria Nguyễn Thị Huệ

Vào lúc 14g00 thứ Bẩy, ngày 21 tháng 11 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Cát Đàm, cha Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình đã chủ sự Thánh lễ An táng và tiễn biệt Soeur Maria Nguyễn Thị Huệ, thuộc Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình.

369

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn” (Mt 15, 32).

LIÊN KẾT