Bổn mạng Cộng đoàn Thân Thượng: Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bổn mạng Cộng đoàn Thân Thượng: Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Vào những ngày cuối tháng 11, mọi năm thời tiết khô hanh và se lạnh thì năm nay không những chưa lạnh mà trời còn đổ những cơn mưa, mưa suốt những ngày trước và hôm nay thứ sáu ngày 25/11, trời vẫn tiếp tục mưa, mưa không ngớt càng ngày càng nặng hạt.

256

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT