Suy niệm Tin mừng - Lễ Truyền Tin (25.3)

Suy niệm Tin mừng - Lễ Truyền Tin (25.3)

"Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su" (Lc 1, 31).

262
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Lễ Tro (Mt 6,1-6.16-18)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Lễ Tro (Mt 6,1-6.16-18)

"Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,4).

137
Ngày 02/02: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lc 2, 22-40)

Ngày 02/02: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lc 2, 22-40)

Chính mắt con được thấy ơn cứu độ (Lc 2, 30).

82
Ngày 25.01:  Thánh Phaolô tông đồ trở lại (Mc 16,15-18

Ngày 25.01: Thánh Phaolô tông đồ trở lại (Mc 16,15-18

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng.

52
Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25, 14-30)

Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm (Mt 25, 14-30)

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

96
Mùng 2 Tết:  Kính nhớ tổ tiên

Mùng 2 Tết: Kính nhớ tổ tiên

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.

64
Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6, 25-34)

Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6, 25-34)

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

44
Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm A (Mt 3, 13-17)

Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm A (Mt 3, 13-17)

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

66
Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô (Ga 1,19-28)

Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô (Ga 1,19-28)

“Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. (Ga 1, 23b)

58
Lễ Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng (Lc 2, 16-21)

Lễ Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng (Lc 2, 16-21)

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.

96
Giáng Sinh: Ngày 30 tháng 12 - Ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh (Ga 1, 1-18)

Giáng Sinh: Ngày 30 tháng 12 - Ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh (Ga 1, 1-18)

“Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1, 15).

78

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT