Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh  Matthia Tông đồ (14.5)

Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh Matthia Tông đồ (14.5)

"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16).

499
Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh Marcô, Tác giả sách Tin mừng (25.4)

Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh Marcô, Tác giả sách Tin mừng (25.4)

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).

486
Ngày 22.02: Lập Tông tòa Thánh Phêrô (Mt 16,13-19)

Ngày 22.02: Lập Tông tòa Thánh Phêrô (Mt 16,13-19)

“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

114
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Lễ Tro (Mt 6,1-6.16-18)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Lễ Tro (Mt 6,1-6.16-18)

"Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,4).

375
Phụng vụ các ngày Tết Nguyên Đán

Phụng vụ các ngày Tết Nguyên Đán

Phụng vụ các ngày Tết Nguyên Đán gồm: Lế Tất niên, Lễ Giao thừa, Lễ Tân niên, Lễ Kính nhớ Tổ tiên, Lễ Thánh hóa công ăn việc làm.

156
Suy niệm Tin mừng - Lễ Giao Thừa (Mt 5, 1-10)

Suy niệm Tin mừng - Lễ Giao Thừa (Mt 5, 1-10)

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3)

778
Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6, 25-34)

Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6, 25-34)

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

372
Ngày 02/02: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lc 2, 22-40)

Ngày 02/02: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lc 2, 22-40)

Chính mắt con được thấy ơn cứu độ (Lc 2, 30).

574
Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh Tôma Aquinô (28.01)

Suy niệm Tin mừng - Lễ Thánh Tôma Aquinô (28.01)

“Ðể chúng được nên một như Ta” (Ga 17,11b).

432
Ngày 25.01:  Thánh Phaolô tông đồ trở lại (Mc 16,15-18)

Ngày 25.01: Thánh Phaolô tông đồ trở lại (Mc 16,15-18)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng.

744

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh!

LIÊN KẾT