Các Tổng lãnh Thiên thần: Michael, Gabriel & Raphael (Ga 1, 47-51)

Các Tổng lãnh Thiên thần: Michael, Gabriel & Raphael (Ga 1, 47-51)

Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người (Ga 1,51).

263
Thánh Mát thêu, Tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9, 9-13)

Thánh Mát thêu, Tông đồ, tác giả Tin mừng (Mt 9, 9-13)

Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9, 11).

341
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc 2, 33-35)

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc 2, 33-35)

 “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. “Thưa Mẹ, này là Con của Mẹ” (Lc 2, 33-35).

284
Lễ Suy tôn Thánh giá, lễ kính (Ga 3, 13-17)

Lễ Suy tôn Thánh giá, lễ kính (Ga 3, 13-17)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (Ga 3,16).

261
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/9)

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/9)

“Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”.

170
Suy niệm Tin mừng Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Mc 6, 17-29)

Suy niệm Tin mừng Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Mc 6, 17-29)

“Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ” (Mc 6,28)

92
Thánh Batôlômêô, Tông đồ - Lễ Kính (24/8)

Thánh Batôlômêô, Tông đồ - Lễ Kính (24/8)

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối (Ga 1, 47).

226
Đức Maria Trinh Nữ Vương (22/8)

Đức Maria Trinh Nữ Vương (22/8)

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.

1901
Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (15/8)

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (15/8)

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

260
Lễ Chúa hiển dung (06/8)

Lễ Chúa hiển dung (06/8)

“Đây là Con Ta yêu dấu”.

134
Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô (Ga 11, 19-27)

Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô (Ga 11, 19-27)

"Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian" (Ga 11, 27).

39
Thánh Gioakim và thánh Anna – Song thân Đức Maria (Mt 13, 16-17)

Thánh Gioakim và thánh Anna – Song thân Đức Maria (Mt 13, 16-17)

“Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy” (Mt 13, 17).

240

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT