• Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh
  • Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

   Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  Thánh Đa Minh Ibanhê Êquixia và Giacôbê Ki-u-xê-i Tômônaga; Lôrenxô Ru-i và 13 đồng bạn (28/9)

  Thánh Đa Minh Ibanhê Êquixia và Giacôbê Ki-u-xê-i Tômônaga; Lôrenxô Ru-i và 13 đồng bạn (28/9)

  Các vị tử đạo này gồm 9 người Nhật Bản, 4 người Tây Ban Nha, 1 người Pháp, và 1 người Ý. Cha Ða Minh I-ba-nhê Ê-qui-xi-a, người được phúc tử đạo đầu tiên vào ngày 14-8-1633. Ðức Gio-an Phao-lô II đã long trọng suy tôn các vị lên bậc hiển thánh ngày 18-10-1987.

  131
  Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta (28/9)

  Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta (28/9)

  Cậu Lô-ren-xô chào đời tại lâu đài Ri-páp-ra-ta dưới chân núi Pi-xa vào năm 1359. Cha Lô-ren-xô đã an nghỉ trong Chúa năm 1457. Cha được đức giáo hoàng Pi-ô IX tôn phong chân phước năm 1851.

  134
  Chân phước Phan Sinh Pô-xa-đát (20/9)

  Chân phước Phan Sinh Pô-xa-đát (20/9)

  Cậu Phan Sinh Pô-xa-đát sinh vào năm 1644 tại Co-đua trong một gia đình không mấy danh giá. Cha qua đời ngày 20/9/1713 và 100 năm sau (1818), đức giáo hoàng Piô VII đã tôn cha lên hàng chân phước.

  148
  Diễn đàn chuẩn bị Tỉnh hội 2023 và lễ Bổn mạng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

  Diễn đàn chuẩn bị Tỉnh hội 2023 và lễ Bổn mạng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

  WĐMVN (18.9.2023) - Trong niềm vui hiệp thông huynh đệ, ngay từ sáng sớm ngày 16/09/2023 đã có rất đông quý cha, quý thầy từ các Tu viện, Tu xá trong Tỉnh Dòng quy tụ về Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp để tham dự ngày họp mặt. Đây quả thực là một ngày hội ngộ đặc biệt, bởi lẽ anh em Đa Minh Việt Nam không chỉ quy tụ để mừng lễ Bổn mạng Tỉnh Dòng, nhưng còn để cùng nhau tham dự Diễn Đàn Tỉnh Hội về ...

  116
  Hội thảo về “Sứ mệnh lịch sử của Dòng Đa Minh trong thời hiện đại”

  Hội thảo về “Sứ mệnh lịch sử của Dòng Đa Minh trong thời hiện đại”

  WĐMVN (10.9.2023) - Từ ngày 6-11/9/2023, tại tu viện Santo Tomas, Avila, đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Sứ mệnh lịch sử của Dòng Đa Minh trong thời hiện đại.” Hội thảo được Viện Sử học của Dòng tổ chức, thu hút sự quan tâm của các anh em trẻ đang học hoặc nghiên cứu về lĩnh vực lịch sử. 17 anh em đến từ các đại học và học viện khác nhau ở Âu châu, Á châu, và Mỹ châu đã mang đến hội thảo những bài ...

  63
  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  1687
  Thánh Tê-Pha-nô Nguyễn Văn Vinh (19.12)

  Thánh Tê-Pha-nô Nguyễn Văn Vinh (19.12)

  Ông Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1814 ở làng Bồ Trang tỉnh Thái Bình cùng quê với hai ông Au-gu-ti-nô Nguyễn Văn Mới và Đa-minh Nguyễn Văn Đệ. Ngày 19-12-1839, Ngài đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Ngày 27-5-1900, Đức giáo hoàng Lê-ô XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, Đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã phong các ngài lên bậc hiển thánh.

  114
  Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ (19.12)

  Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ (19.12)

  Anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ chào đời năm 1811 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-12-1839, anh hùng đức tin Tô-ma Ðệ đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ, lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

  112
  Thánh Ða Minh Bùi Văn Úy (19.12)

  Thánh Ða Minh Bùi Văn Úy (19.12)

  Cậu Ða Minh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiên Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình. Thầy được phúc tử vì đạo ngày 19-12-1839.. Ngày 27-5-1900, Đức Lêo XIII đã suy tôn thầy Đa Minh lên bậc Chân Phước. Ngày 19-6-1988, Đức Gioan Phaolô II ghi danh các ngài váo sổ các thánh.

  161
  Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu (19.12)

  Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu (19.12)

  Thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại làng Kẻ Diền, tỉnh Thái Bình. Ngày 29-12-1839, Ngài lãnh nhận phúc tử đạo. Ngày 27-5-1900, đức giáo hoàng Lê-ô XIII đã suy tôn anh hùng tử đạo Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu lên bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã suy tôn thầy lên bậc hiển thánh.

  99
  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới (19.12)

  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới (19.12)

  Thánh Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-12-1839, anh Mới cùng với bốn vị khác bị dẫn ra pháp trường Cô Mê – Bắc Ninh lãnh phúc tử đạo. Ngày 27-12-1900, Đức Thánh cha Lê-ô XIII đã phong chân phước cho anh. Ngày 19-6-1988, Đức Thánh cha Gio-an Phao-lô II đã tôn anh lên hàng hiển thánh.

  117
  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô (16.12)

  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô (16.12)

  Chân phước Giu-se Sô-lơ-đa Phao-lô sinh ngày 30/7/1885. Chị qua đời ngày 01.9.1936. Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI tôn phong chân phước ngày 28/10/2007.

  48

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT