Cảm nghiệm khi đi phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Cảm nghiệm khi đi phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Sáng thứ Sáu hàng tuần, bốn chị em trong Hội Dòng chúng con đi cộng tác với Cha xứ và giáo dân thuộc Giáo xứ Lạc Đạo - Gp. Thái Bình, phát trên 350 xuất cháo dinh dưỡng miễn phí cho các bệnh nhân, tại sảnh khoa E của Bệnh viện.

390

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT