Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 11 - Thường niên (Mt 6, 7-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 11 - Thường niên (Mt 6, 7-15)

“Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

289
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 11 - Thường niên (Mt 6, 1-6.16-18)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 11 - Thường niên (Mt 6, 1-6.16-18)

“Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh” (Mt 6, 6).

539
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 11 - Thường niên (Mt 5, 43-48)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 11 - Thường niên (Mt 5, 43-48)

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44).

360
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 11 - Thường niên (Mt 5, 38-42)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 11 - Thường niên (Mt 5, 38-42)

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm” (Mt 5, 41).

423
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XI - Thương Niên năm B (Mc 4, 26-34)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XI - Thương Niên năm B (Mc 4, 26-34)

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

70
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 33-37)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 33-37)

“Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5, 34.37).

797
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 27-32)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 27-32)

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi” (Mt 5,28).

644
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 20-26)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 20-26)

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 24).

818
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 17-19)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 17-19)

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật” (Mt 5, 17).

858
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5,12-16)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5,12-16)

“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14).

359
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 1-12)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 10 - Thường niên (Mt 5, 1-12)

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12)

535

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

LIÊN KẾT