Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 4, 24-30)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 3 - Mùa Chay (Lc 4, 24-30)

“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).

439
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 3 Mùa Chay năm B (Ga 2, 13-25)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 3 Mùa Chay năm B (Ga 2, 13-25)

“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).

62
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 2 - Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 2 - Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)

Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha”... (Lc 15,18-19)

19
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 21, 33-43. 45-46)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 21, 33-43. 45-46)

"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta” (Mt 21, 42).

266
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 2 - Mùa Chay (Lc 16, 19 - 31)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 2 - Mùa Chay (Lc 16, 19 - 31)

“Bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16, 25).

393
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 20, 17-28)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 20, 17-28)

“Lạy Cha, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 40).

289
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 23, 1-12)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 2 - Mùa Chay (Mt 23, 1-12)

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18, 14).

635
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 2 Mùa Chay năm B (Mc 9, 1-9)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật - Tuần 2 Mùa Chay năm B (Mc 9, 1-9)

"Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Mc 9,5).

42
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 2 -  Mùa Chay (Lc 6, 36-38)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 2 - Mùa Chay (Lc 6, 36-38)

"Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án, hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ, hãy cho thì sẽ được cho lại" (Lc 6, 37)

250
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 1 -  Mùa Chay (Mt 5, 43-48)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 1 - Mùa Chay (Mt 5, 43-48)

“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (Mt 5, 44).

368
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 -  Mùa Chay (Mt 5, 20-26)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 - Mùa Chay (Mt 5, 20-26)

"Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ" (M5 5, 23-24).

249
Ngày 22.02: Lập Tông tòa Thánh Phêrô (Mt 16,13-19)

Ngày 22.02: Lập Tông tòa Thánh Phêrô (Mt 16,13-19)

“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

69

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).

LIÊN KẾT