• Thỉnh sinh Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2022
  • Thỉnh sinh Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2022

   Thỉnh sinh Đa Minh Thái Bình cùng với một số em đến từ các Giáo xứ đã bước vào những ngày tĩnh tâm (16.7 - 20.7.2022), với sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, O.P. Ngài đã mời gọi chị em hãy có tâm tình cầu nguyện trong đời sống hằng; hãy cầu nguyện với toàn thể con người của mình và hãy cầu nguyện theo style của cha thánh Đa Minh.

  Mục vụ ơn gọi

  Mục vụ ơn gọi

  Mục vụ ơn gọi nhằm cổ võ, khơi lên trong lòng các bạn trẻ lòng yêu mến ơn gọi Thánh hiến, giúp các em hiểu biết thêm về đời sống tu trì. Đồng thời, hướng dẫn và đồng hành với các em sống tốt mối tương quan trong gia đình, nơi làng xóm và nơi trường học. Giúp các em có cái nhìn quân bình và có sự phân định trong tự do về tương lai của mình.

  403

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT