• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh năm B (Ga 10, 11-18)
  • Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh năm B (Ga 10, 11-18)

   Đức Giêsu đã liều mạng sống mình để bảo vệ nhân loại. Ngài đã hiến mạng sống mình vì từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về Đức Giêsu là một thành viên trong đoàn chiên của Ngài chăn dắt, để tạ ơn Chúa vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa.

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

  LIÊN KẾT