• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)

      Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

      Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

    LIÊN KẾT