• Ngày của Chúa tại Tu viện Trung ương Dòng
  • Ngày của Chúa tại Tu viện Trung ương Dòng

   Ngày Chúa Nhật là ngày ra đi, ngày phục vụ, mang tình thương của Chúa đến với những nơi cần sự hiện diện và phục vụ của một số chị em trong Tu viện Thánh Tôma Aquinô Cát Đàm.

  Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng Cộng đoàn (01.01.2024)

  Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng Cộng đoàn (01.01.2024)

  Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch, ngày Giáo hội mừng kính trọng thể Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong những đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã tặng ban, đồng thời nay cũng là ngày lễ mừng Bổn mạng của Cộng đoàn Phục Lễ.

  468
  Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

  Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

  Hòa chung với toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, vào lúc 08g45’, ngày 01.01.2022, tại Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ, chị em Dòng nữ Đa Minh Thái Bình vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng lễ Bổn mạng và khánh thành ngôi nhà mới.

  912

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

  LIÊN KẾT