Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng Cộng đoàn (01.01.2024)

Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng Cộng đoàn (01.01.2024)

Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch, ngày Giáo hội mừng kính trọng thể Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong những đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã tặng ban, đồng thời nay cũng là ngày lễ mừng Bổn mạng của Cộng đoàn Phục Lễ.

244
Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

Hòa chung với toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, vào lúc 08g45’, ngày 01.01.2022, tại Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ, chị em Dòng nữ Đa Minh Thái Bình vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng lễ Bổn mạng và khánh thành ngôi nhà mới.

759

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).

LIÊN KẾT