Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ: Mừng lễ Bổn mạng, khánh thành và làm phép ngôi nhà mới

Hòa chung với toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, vào lúc 08g45’, ngày 01.01.2022, tại Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Phục Lễ, chị em Dòng nữ Đa Minh Thái Bình vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng lễ Bổn mạng và khánh thành ngôi nhà mới.

501

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT