• Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thánh lễ Tạ ơn - Mừng kỷ niệm 19 năm Thành lập Hội Dòng
 • Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP.

  Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP.

  Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP, hiện đang phục vụ tại Tu xá Thánh Mác-ti-nô Ngọc Đồng thuộc Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình, sinh ngày 01 tháng 06 năm 1954, tại Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vĩ, Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về lúc 22g15 ngày 04 tháng 1 năm 2023; hưởng thọ 69 tuổi.

  238
  Cáo phó: Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - Thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ, OP.

  Cáo phó: Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - Thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ, OP.

  Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ (Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình) sinh ngày 09 tháng 02 năm 1953, tại Giáo họ Bảo Long Trong, Giáo xứ Bảo Long, Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về lúc 0g00 ngày 26 tháng 7 năm 2022; hưởng thọ 69 tuổi.

  268
  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Lý - Thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.

  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Lý - Thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.

  Bà cố Maria Vũ Thị Lý (thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.), sinh 01.01.1943 thuộc Giáo xứ Phú Hữu, Gp. Hưng Hóa, đã được Chúa gọi về lúc 12g00 ngày 05.03.2022, hưởng thọ 80 tuổi.

  254
  Cáo phó Ông cố Thomas Phạm Công Trình - Thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.

  Cáo phó Ông cố Thomas Phạm Công Trình - Thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.

  Ông cố Thomas Phạm Công Trình (thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.), sinh năm 1937 thuộc Giáo xứ Hữu Vi. Ông cố được Chúa gọi về vào lúc 23g10 ngày 15.02.2022. Thánh lễ An táng được cử hành tại Hoa Viên Tiên Tổ Giáo xứ vào lúc 15g00.

  211

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT