Cáo phó: Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - Thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP.

Cáo phó: Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - Thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP.

Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - thân mẫu Nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP. (thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình) sinh năm 1944, tại Giáo xứ Trung Đồng. Bà cố Rosa đã được Chúa gọi về lúc 8g10, thứ Ba ngày 30.4.2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 15g00 thứ Năm, ngày 02.5.2024, tại nhà thờ xứ Trung Đồng.

209
Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - Thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP.

Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - Thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP.

Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - thân mẫu Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP., sinh ngày 01.01.1937. Bà cố Maria đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 40, ngày 07.3.2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 09.3.2024, tại Nhà thờ họ Thọ Cách do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ tế. Hưởng thọ: 87 tuổi.

338
Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Vũ Thị Mai

Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Vũ Thị Mai

Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Vũ Thị Mai thân mẫu nữ tu Maria Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP được cử hành vào lúc 15g00, 16.01.2024, tại Thánh đường Giáo xứ Phục Lễ do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ tế.

282
Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

Bà cố Maria Vũ Thị Mai - thân mẫu Nữ tu M.Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP., sinh ngày 03 tháng 06 năm 1950, tại Giáo họ Hoàng Xá, Giáo xứ Phục Lễ, đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2024. Hưởng thọ 74 tuổi.

411
Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - thân mẫu Nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP., sinh ngày 30 tháng 12 năm 1928, tại Yên Thế, Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 45, ngày 28 tháng 12 năm 2023; hưởng thọ 95 tuổi. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 09g00 thứ Bảy, 30.12.2023 tại Gia tang - xóm Thống Nhất, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

303
Cáo phó: Ông cố Đa Minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Maria Hà Thị Mai, OP.

Cáo phó: Ông cố Đa Minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Maria Hà Thị Mai, OP.

Ông cố Đa Minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Maria Hà Thị Mai, OP., sinh ngày 20 tháng 3 năm 1945, tại Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình (đội 4, thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30, ngày 01 tháng 9 năm 2023; hưởng thọ 78 tuổi.

635
Cáo phó: Bà cố Têrêxa Vũ Thị Côi - Thân mẫu Nữ tu  Têrêxa Vũ Thị Ngoan, OP.

Cáo phó: Bà cố Têrêxa Vũ Thị Côi - Thân mẫu Nữ tu Têrêxa Vũ Thị Ngoan, OP.

Bà cố Têrêxa Vũ Thị Côi - thân mẫu nữ tu Têrêxa Vũ Thị Ngoan, OP., hiện đang phục vụ tại Tu viện Thánh Tôma Aquinô Cát Đàm thuộc Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, sinh năm 1936, tại Giáo họ Hoàng Trạch, Giáo xứ An Vỹ, đã được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày 09 tháng 6 năm 2023; hưởng thọ 88 tuổi.

620
Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP.

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP.

Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng - thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, OP, hiện đang phục vụ tại Tu xá Thánh Mác-ti-nô Ngọc Đồng thuộc Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình, sinh ngày 01 tháng 06 năm 1954, tại Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vĩ, Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về lúc 22g15 ngày 04 tháng 1 năm 2023; hưởng thọ 69 tuổi.

584
Cáo phó: Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - Thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ, OP.

Cáo phó: Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - Thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ, OP.

Ông cố Phanxicô Hoàng Văn Lâm - thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Thơ (Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình) sinh ngày 09 tháng 02 năm 1953, tại Giáo họ Bảo Long Trong, Giáo xứ Bảo Long, Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về lúc 0g00 ngày 26 tháng 7 năm 2022; hưởng thọ 69 tuổi.

725
Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Lý - Thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.

Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Lý - Thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.

Bà cố Maria Vũ Thị Lý (thân mẫu Nữ tu Maria Dương Thị Nhung, OP.), sinh 01.01.1943 thuộc Giáo xứ Phú Hữu, Gp. Hưng Hóa, đã được Chúa gọi về lúc 12g00 ngày 05.03.2022, hưởng thọ 80 tuổi.

746
Cáo phó Ông cố Thomas  Phạm Công Trình - Thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.

Cáo phó Ông cố Thomas Phạm Công Trình - Thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.

Ông cố Thomas Phạm Công Trình (thân phụ Nữ tu Anna Phạm Thị Nhung, OP.), sinh năm 1937 thuộc Giáo xứ Hữu Vi. Ông cố được Chúa gọi về vào lúc 23g10 ngày 15.02.2022. Thánh lễ An táng được cử hành tại Hoa Viên Tiên Tổ Giáo xứ vào lúc 15g00.

533

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

LIÊN KẾT