• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh năm B (Ga 10, 11-18)
  • Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh năm B (Ga 10, 11-18)

   Đức Giêsu đã liều mạng sống mình để bảo vệ nhân loại. Ngài đã hiến mạng sống mình vì từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về Đức Giêsu là một thành viên trong đoàn chiên của Ngài chăn dắt, để tạ ơn Chúa vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa.

  Tranh tô màu – Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh Năm B (Ga 10,11-18)

  Tranh tô màu – Chúa Nhật tuần IV - Phục Sinh Năm B (Ga 10,11-18)

  Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.

  220
  Tranh tô màu – Chúa nhật Phục Sinh Năm B (Ga 20, 1-9)

  Tranh tô màu – Chúa nhật Phục Sinh Năm B (Ga 20, 1-9)

  “Người phải sống lại từ cõi chết”

  866
  Tranh tô màu – Chúa nhật Lễ Lá Năm B (Mc 14, 1 – 15. 47)

  Tranh tô màu – Chúa nhật Lễ Lá Năm B (Mc 14, 1 – 15. 47)

  Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống.

  154
  Tranh tô màu – Chúa nhật V Năm B - Mùa Chay (Ga 12, 20 - 33)

  Tranh tô màu – Chúa nhật V Năm B - Mùa Chay (Ga 12, 20 - 33)

  Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.

  704
  Tranh tô màu – Chúa nhật IV Năm B - Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

  Tranh tô màu – Chúa nhật IV Năm B - Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

  Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.

  220
  Tranh tô màu – Chúa nhật III Năm B - Mùa Chay (Ga 2, 13- 25)

  Tranh tô màu – Chúa nhật III Năm B - Mùa Chay (Ga 2, 13- 25)

  Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.

  159
  Tranh tô màu – Chúa nhật II Năm B - Mùa Chay (Mc 9, 1-9)

  Tranh tô màu – Chúa nhật II Năm B - Mùa Chay (Mc 9, 1-9)

  Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.

  784
  Tranh tô màu – Chúa nhật I Năm B - Mùa Chay (Mc 1, 12-15)

  Tranh tô màu – Chúa nhật I Năm B - Mùa Chay (Mc 1, 12-15)

  Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người.

  708
  Giáo lý: Tranh tô màu Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B

  Giáo lý: Tranh tô màu Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B

  Lớp Giáo lý tô màu Chúa Nhật VI Thường niên - Năm B (Mc 1, 40-45)

  160
  Giáo lý: Tranh tô màu Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B

  Giáo lý: Tranh tô màu Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B

  Lớp Giáo lý tô màu Chúa Nhật V Thường niên - Năm B (Mc 1, 29-39)

  104

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

  LIÊN KẾT