Cộng đoàn Mẹ Mân Côi Sa Cát: Thánh lễ tạ ơn và ăn mừng Tất niên

Cộng đoàn Mẹ Mân Côi Sa Cát: Thánh lễ tạ ơn và ăn mừng Tất niên

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài” đó là tâm tình của chị em cộng đoàn Sa Cát trong ngày lễ Tất niên Tạ ơn Thiên Chúa.

311

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT