Bài hát cộng đồng: Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Bài hát cộng đồng: Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Với mong muốn được chia sẻ sứ vụ trong Mục vụ Giáo xứ cùng quý chị em trong Hội dòng và những ai có nhu cầu về việc hát cộng đồng trong Phụng vụ, ban Tông đồ Hội dòng đã cố gắng soạn thảo và giới thiệu đến chị em cùng quý độc giả những bài thánh ca hát trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Đặc Biệt, Lễ Trọng. Dưới đây là một số gợi ý bài hát cho Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả.

28
Bài hát cộng đồng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B

Bài hát cộng đồng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B

Với mong muốn được chia sẻ sứ vụ trong Mục vụ Giáo xứ cùng quý chị em trong Hội dòng và những ai có nhu cầu về việc hát cộng đồng trong phụng vụ, ban Tông đồ Hội dòng đã cố gắng soạn thảo và giới thiệu đến chị em và quý độc giả những bài thánh ca hát trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Đặc Biệt, Lễ Trọng. Dưới đây là một số gợi ý bài hát cho Lễ MÌNH MÁU CHÚA - NĂM B.

170
Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

Với mong muốn được chia sẻ sứ vụ trong Mục vụ Giáo xứ cùng quý chị em trong Hội dòng và những ai có nhu cầu về việc hát cộng đồng trong phụng vụ, ban Tông đồ Hội dòng đã cố gắng soạn thảo và giới thiệu đến chị em và quý độc giả những bài thánh ca hát trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Đặc Biệt, Lễ Trọng. Dưới đây là một số gợi ý bài hát cho Lễ CHÚA BA NGÔI - NĂM B.

149
Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Bảy ơn Chúa Thánh Thần là ân huệ của Thiên Chúa phù hộ, trợ sức và bảo vệ chúng ta trên con đường của cuộc sống.

1594
Ý nghĩa, lịch sử của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và Chúa Thánh Thần hiện xuống mấy lần?

Ý nghĩa, lịch sử của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và Chúa Thánh Thần hiện xuống mấy lần?

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một ngày lễ quan trọng của Kitô giáo, ngày lễ này còn được gọi là ngày Hội mùa, vì ngày này đánh dấu một mùa thu hoạch sắp tới. Tại nhà thờ, ngày lễ này họ dâng lên bàn thờ Chúa những ổ bánh mì từ những hạt lúa mì đầu tiên.

6976
Tại sao lễ Hiện xuống được cử hành vào Chúa nhật?

Tại sao lễ Hiện xuống được cử hành vào Chúa nhật?

WHĐ (03.6.2022) - Lễ Hiện xuống hay lễ Ngũ tuần là một trong những lễ cổ xưa nhất của Giáo hội Công giáo, có trước lễ Giáng sinh và có lẽ xuất hiện cùng thời với lễ Phục sinh.

315
Bài hát cộng đồng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B

Bài hát cộng đồng lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B

WHĐ (13.05.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B.

106
Năm Thánh 2025: Quy định về ban ân xá

Năm Thánh 2025: Quy định về ban ân xá

Vatican News (14.5.2024) - Ngày 13/5, Toà Ân giải Tối cao đã công bố tài liệu liên quan đến cách thức, thực hành và các nơi thánh tại Roma và trên thế giới để lãnh nhận Ân xá trong Năm Thánh thông thường 2025.

144
Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B

Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B

Với mong muốn được chia sẻ sứ vụ trong Mục vụ Giáo xứ cùng quý chị em trong Hội dòng và những ai có nhu cầu về việc hát cộng đồng trong phụng vụ, ban Tông đồ Hội dòng đã cố gắng soạn thảo và giới thiệu đến chị em và quý độc giả những bài thánh ca hát trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Đặc Biệt, Lễ Trọng. Dưới đây là một số gợi ý bài hát cho CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B.

212
Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B

Bài hát cộng đồng: Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm B

Với mong muốn được chia sẻ sứ vụ trong Mục vụ Giáo xứ cùng quý chị em trong Hội dòng và những ai có nhu cầu về việc hát cộng đồng trong phụng vụ, ban Tông đồ Hội dòng đã cố gắng soạn thảo và giới thiệu đến chị em và quý độc giả những bài thánh ca hát trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Đặc Biệt, Lễ Trọng. Dưới đây là một số gợi ý bài hát cho CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B.

371
Bai hát cộng đồng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

Bai hát cộng đồng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

WHĐ (01.05.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B.

111
Bài hát Cộng đồng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Bài hát Cộng đồng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

WHĐ (26.04.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B.

144

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

LIÊN KẾT