Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 10 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 9, 1-50

Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 10 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 9, 1-50

Lời Chúa Cha mạc khải cho các môn đệ của Đức Giê-su biết Đức Giê-su là ai. Ngài hơn hẳn một rabbi hay một messia trần thế, hơn cả Mô-sê và Ê-li-a, vì Ngài chính là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Và vì thế, muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa, các ông phải lắng nghe lời dạy bảo của Đức Giê-su, đặc biệt là mạc khải về con đường thập giá và phục sinh sắp tới của Ngài.

99
Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 9 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 8,1-38

Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 9 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 8,1-38

Đức Giê-su trách các môn đệ ngu muội, vì họ không nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su qua các phép lạ Người đã làm (Mc 8,17-21).

172
Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 8 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 7,1-37

Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 8 - Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô 7,1-37

Chúa Giê-su đả phá truyền thống vụ hình thức của những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Chúa lên án họ: “Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”(Mc 7,8).

239
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 18: Các nhân vật từ 91 - 95

WGT-TNTT (19.02.2022) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

566
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 17: Các nhân vật từ 86 - 90

WGT-TNTT (08.02.2022) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

503
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 16: Các nhân vật từ 81 - 85

WGT-TNTT (21.01.2022) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

569
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 15: Các nhân vật từ 76 - 80

WGT-TNTT (09.01.2022) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

369
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 14: Các nhân vật từ 71 - 75

WGT-TNTT (01.01.2022) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

572
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 13: Các nhân vật từ 66 - 70

WGT-TNTT (23.12.2021) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

549
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 12: Các nhân vật từ 58 - 65

WGT-TNTT (11.12.2021) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

386
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 11: Các nhân vật từ 51 - 55

WGT-TNTT (02.12.2021) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hy vọng, những câu hỏi này không quá khó đối với các em. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

470
Chương trình

Chương trình "Em vui học Thánh Kinh" - Số 10: Các nhân vật từ 46 - 50

WGT-TNTT (26.11.2021) - Xin chào tất cả các em. Tuần này, Ban Mục vụ Giáo lý tiếp tục gửi tới các em câu hỏi về 5 nhân vật tiếp theo trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hy vọng, những câu hỏi này không quá khó đối với các em. Nhưng trước khi bắt đầu, các em vui lòng giành chút thời giờ để đọc kỹ thể lệ cuộc chơi nhé. Chúc các em vừa học lại vừa chơi trong niềm vui của Chúa Giê-su Thánh Thể.

473

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

LIÊN KẾT