• Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thánh lễ Tạ ơn - Mừng kỷ niệm 19 năm Thành lập Hội Dòng
 • Mục đích của việc Đào tạo giai đoạn Thỉnh Sinh

  Mục đích của việc Đào tạo giai đoạn Thỉnh Sinh

  Việc đào tạo nên một người tu sĩ phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn mang những mục đích và đặc tính riêng. Giai đoạn Thỉnh Sinh là giai đoạn khởi đầu, là thời gian để các em xem và tìm hiểu những nét đẹp về ơn gọi dâng hiến, ơn gọi trong Dòng và ơn gọi đích thực mà Chúa muốn nơi chính mình.

  331
  Thỉnh Viện Đa Minh Thái Bình

  Thỉnh Viện Đa Minh Thái Bình

  Thỉnh Viện là môi trường giúp các Thỉnh sinh trưởng thành tương xứng về đời sống nhân bản và đức tin; tìm hiểu đời sống tu trì và đặc sủng của Hội Dòng để lựa chọn cách có ý thức và tự do. Đồng thời giúp Hội Dòng nhận định khả năng sống đời Đa Minh của ứng sinh.

  459

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT