Mục đích của việc Đào tạo giai đoạn Thỉnh Sinh

Mục đích của việc Đào tạo giai đoạn Thỉnh Sinh

Việc đào tạo nên một người tu sĩ phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn mang những mục đích và đặc tính riêng. Giai đoạn Thỉnh Sinh là giai đoạn khởi đầu, là thời gian để các em xem và tìm hiểu những nét đẹp về ơn gọi dâng hiến, ơn gọi trong Dòng và ơn gọi đích thực mà Chúa muốn nơi chính mình.

684
Thỉnh Viện Đa Minh Thái Bình

Thỉnh Viện Đa Minh Thái Bình

Thỉnh Viện là môi trường giúp các Thỉnh sinh trưởng thành tương xứng về đời sống nhân bản và đức tin; tìm hiểu đời sống tu trì và đặc sủng của Hội Dòng để lựa chọn cách có ý thức và tự do. Đồng thời giúp Hội Dòng nhận định khả năng sống đời Đa Minh của ứng sinh.

800

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

LIÊN KẾT