• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)
 • Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo tháng trong năm

  Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo tháng trong năm

  WHĐ (14.11.2017) – Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883.

  116
  Thánh Giuse Túc

  Thánh Giuse Túc

  Thánh Giuse Túc sinh năm 1843, tại họ đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Lễ kính Ngài vào 01.6 hàng năm

  292

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT