• Phục vụ Lời qua Truyền thông: Cơ hội và thách đố
  • Phục vụ Lời qua Truyền thông: Cơ hội và thách đố

   Truyền thông là phương tiện hữu hiệu để loan báo Tin Mừng đến nhiều anh chị em trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng này, Sơ Đặc trách Học vụ Maria Đỗ Thị Dung, OP. đã ngỏ ý với Cha Đặc trách Truyền thông Giáo phận Giuse Nguyễn Văn Tuyên để mở lớp huấn luyện về Truyền thông Căn bản cho các chị em trong Hội dòng vào ngày 11 và 18 tháng 5 năm 2024 tại Trụ sở Trung ương Dòng.

  Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo tháng trong năm

  Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo tháng trong năm

  WHĐ (14.11.2017) – Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883.

  351
  Thánh Giuse Túc

  Thánh Giuse Túc

  Thánh Giuse Túc sinh năm 1843, tại họ đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Lễ kính Ngài vào 01.6 hàng năm

  490

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh!

  LIÊN KẾT