• Nhật ký hành trình ĐẾN VỚI VÙNG ĐÔNG BẮC, hai ngày đến với trẻ em dân tộc Hmông Bắc Kạn
 • Chữa bệnh theo phương pháp Y học Cổ Truyền

  Chữa bệnh theo phương pháp Y học Cổ Truyền

  Bán thuốc, chữa bệnh là một phương thế thuận lợi để thi hành sứ vụ truyền giáo đã được các chị Nhà Phước Đa Minh Thái Bình thực hiện từ xa xưa. Từ  truyền thống tốt đẹp này, vẫn được chị em Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình nối gót các Dì Phước qua sứ vụ chăm sóc phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt qua việc chăm sóc chữa bệnh theo phương thức Y học Cổ Truyền cùng Đông Tây Y kết hợp, để đem lại ích lợi cả về thể lý ...

  449

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT