Chữa bệnh theo phương pháp  Y học Cổ Truyền

Chữa bệnh theo phương pháp Y học Cổ Truyền

Bán thuốc, chữa bệnh là một phương thế thuận lợi để thi hành sứ vụ truyền giáo đã được các chị Nhà Phước Đa Minh Thái Bình thực hiện từ xa xưa. Từ  truyền thống tốt đẹp này, vẫn được chị em Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình nối gót các Dì Phước qua sứ vụ chăm sóc phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt qua việc chăm sóc chữa bệnh theo phương thức Y học Cổ Truyền cùng Đông Tây Y kết hợp, để đem lại ích lợi cả về thể lý ...

664

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

LIÊN KẾT