• Thánh lễ Bế mạc Đại hội Ơn gọi Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024
 • Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024

  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024

  Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa. Chuẩn bị sách Ba lô lên đường thôi. Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón các Bạn đến với Đại hội Ơn gọi được tổ chức từ ngày 15.7-17.7.2024, với chủ đề: “Hãy ĐẾN mà XEM!” (Ga 1, 39).

  118
  Phóng sự: Hướng về Đại hội Ơn gọi Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - 2024

  Phóng sự: Hướng về Đại hội Ơn gọi Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - 2024

  Những cảm nhận của một số em tại các điểm Mục vụ Ơn gọi, điểm Mục vụ Giáo xứ và thông tin về Đại hội Ơn gọi Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 202, với chủ đề: "Hãy đến mà xem" (Ga 1,39).

  158
  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2024

  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2024

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 15.7 - 17.7.2024, với chủ đề: "Hãy đến mà xem" (Ga 1, 39).

  313
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2024

  Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 15.7 - 17.7.2024, với chủ đề: Hãy đến mà xem!

  1295
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

  Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 13.7 - 15.7.2023, với chủ đề: Cùng bước theo Thầy Giêsu (VC 1)

  7706
  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2023

  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2023

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 13.7 - 15.7.2023, với chủ đề: Cùng bước theo Thầy Giêsu (VC 1)

  1001
  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 14 tháng 7 đến thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  928
  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  1263
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  1216
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Ban đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi sống đời sống Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh từ ngày 14 - 19.7.2018

  736
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi sống đời Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh. Ban Đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi từ ngày 15 - 20.7.2017.

  578
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Với ước nguyện tha thiết muốn theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu trên con đường Dâng hiến, mời các thiếu nữ hãy đến với Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình để tìm hiểu ơn gọi Thánh hiến.

  549

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

  LIÊN KẾT