• Thỉnh sinh Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2022
  • Thỉnh sinh Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Tĩnh tâm năm 2022

   Thỉnh sinh Đa Minh Thái Bình cùng với một số em đến từ các Giáo xứ đã bước vào những ngày tĩnh tâm (16.7 - 20.7.2022), với sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, O.P. Ngài đã mời gọi chị em hãy có tâm tình cầu nguyện trong đời sống hằng; hãy cầu nguyện với toàn thể con người của mình và hãy cầu nguyện theo style của cha thánh Đa Minh.

  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 14 tháng 7 đến thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  382
  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  649
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  696
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Ban đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi sống đời sống Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh từ ngày 14 - 19.7.2018

  203
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi sống đời Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh. Ban Đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi từ ngày 15 - 20.7.2017.

  157
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Với ước nguyện tha thiết muốn theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu trên con đường Dâng hiến, mời các thiếu nữ hãy đến với Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình để tìm hiểu ơn gọi Thánh hiến.

  205
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2015

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2015

  Lời mời gọi "hãy theo Thầy" của Thầy Giêsu Chí Thánh năm xưa nay vẫn còn cuốn hút bao tâm hồn các bạn trẻ. Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình vẫn luôn mở rộng tấm lòng để chào đón các Thiếu nữ đến tìm hiểu ơn gọi.

  300
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2021

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2021

  Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình được tổ chức từ ngày 14/07/2021 đến ngày 16/07/2021, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY” (1Sm 3,6).

  397
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

  Ban Tuyển Sinh Ơn Gọi của Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình tổ chức kỳ tĩnh tâm định hướng và tuyển lựa ơn gọi năm 2020, từ chiều thứ Tư ngày 15/07 đến sáng Chúa nhật ngày 19/07 năm 2020.

  418
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019. Chủ Đề: “Hãy Ở Lại Trong Thầy” (Ga 15, 4).

  423
  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình Thông báo về thời gian Tĩnh tâm và Tìm hiểu Ơn gọi năm 2014

  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình Thông báo về thời gian Tĩnh tâm và Tìm hiểu Ơn gọi năm 2014

  Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình Thông báo về thời gian Tĩnh tâm và Tìm hiểu Ơn gọi năm 2014

  282

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

  LIÊN KẾT