• Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Đại hội Ơn gọi năm 2023
  • Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Đại hội Ơn gọi năm 2023

   Hòa chung nhịp đập với toàn thể Giáo hội đón nhận Sứ điệp Ơn Gọi lần thứ 60 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Chúa nhật IV Phục Sinh, ngày 30.4.2023, với chủ đề "Ơn gọi: Ân sủng và Sứ vụ”, và cổ võ ơn gọi cho Hội Dòng, từ ngày 13.7 đến ngày 15.7.2023 Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình đã tổ chức khóa tìm hiểu đời sống tu trì theo Linh đạo Đa Minh cho hơn 100 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong và ngoài Giáo phận, ...

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

  Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 13.7 - 15.7.2023, với chủ đề: Cùng bước theo Thầy Giêsu (VC 1)

  7408
  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2023

  Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình - năm 2023

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 13.7 - 15.7.2023, với chủ đề: Cùng bước theo Thầy Giêsu (VC 1)

  862
  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Công tác chuẩn bị Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 14 tháng 7 đến thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  772
  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Trailer: Hướng tới Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  1125
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2022

  Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm nay tổ chức từ ngày 14.7 - 16.7.2022, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY!” (1Sm 3, 6).

  1070
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2018

  Ban đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi sống đời sống Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh từ ngày 14 - 19.7.2018

  579
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2017

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi sống đời Thánh hiến theo Linh đạo Đa Minh. Ban Đặc trách ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình sẽ tổ chức 2 đợt sinh hoạt và tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi từ ngày 15 - 20.7.2017.

  443
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2016

  Với ước nguyện tha thiết muốn theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu trên con đường Dâng hiến, mời các thiếu nữ hãy đến với Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình để tìm hiểu ơn gọi Thánh hiến.

  471
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2015

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2015

  Lời mời gọi "hãy theo Thầy" của Thầy Giêsu Chí Thánh năm xưa nay vẫn còn cuốn hút bao tâm hồn các bạn trẻ. Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình vẫn luôn mở rộng tấm lòng để chào đón các Thiếu nữ đến tìm hiểu ơn gọi.

  634
  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2021

  Khóa TÌM HIỂU ƠN GỌI Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2021

  Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình được tổ chức từ ngày 14/07/2021 đến ngày 16/07/2021, với chủ đề: “DẠ, CON ĐÂY” (1Sm 3,6).

  659
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi năm 2020

  Ban Tuyển Sinh Ơn Gọi của Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình tổ chức kỳ tĩnh tâm định hướng và tuyển lựa ơn gọi năm 2020, từ chiều thứ Tư ngày 15/07 đến sáng Chúa nhật ngày 19/07 năm 2020.

  774
  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019

  Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo Khoá Tìm hiểu - Ươm mầm Ơn gọi năm 2019. Chủ Đề: “Hãy Ở Lại Trong Thầy” (Ga 15, 4).

  811

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta” (Ga 6, 51).

  LIÊN KẾT