Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm B (Mc 13, 33-37)

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm B (Mc 13, 33-37)

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33).

72
Ý nghĩa Mùa Vọng - Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm C (Lc 21, 25-28, 34-36)

Ý nghĩa Mùa Vọng - Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm C (Lc 21, 25-28, 34-36)

Mùa Vọng (Adventus) là khoảng thời gian 4 tuần trước lễ Chúa Giáng sinh. Chủ đề chính của mùa Vọng là chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Màu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Ý nghĩa của Mùa Vọng là: sự HIỆN DIỆN, VIẾNG THĂM, TRÔNG ĐỢI. Mùa Vọng cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vẫn Ở ĐÓ, Ngài không rời bỏ khỏi thế gian, mà Ngài ĐẾN VIẾNG THĂM chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta, dù đang bận rộn ...

184
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 34 - Năm A (Mt 25,31-46) - Chúa Kitô Vua vũ trụ

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 34 - Năm A (Mt 25,31-46) - Chúa Kitô Vua vũ trụ

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25, 35).

24
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 33 - Năm A (Mt 10,17-22) - Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 33 - Năm A (Mt 10,17-22) - Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam

“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,22)

28
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 32 - Năm A (Mt 23, 1-12)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 32 - Năm A (Mt 23, 1-12)

“Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” (Mt 25,8).

175
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 31 - Năm A (Mt 23, 1-12)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 31 - Năm A (Mt 23, 1-12)

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11)

49
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 30 - Năm A (Mt 22, 34-40)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 30 - Năm A (Mt 22, 34-40)

Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22, 37).

73
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 29 - Năm A (Mt 22,15-21)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 29 - Năm A (Mt 22,15-21)

Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).

178
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 28 - Năm A (Mt 22, 1-14)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 28 - Năm A (Mt 22, 1-14)

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” Người ấy câm miệng không nói được gì” (Mt 22, 12).

103
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 27 - Năm A (Mt 21, 33-43)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 27 - Năm A (Mt 21, 33-43)

“Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21, 38)

114
Suy niệm Tin mừng Chúa nhật kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26-38)

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26-38)

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28).

115
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 25 - Năm A (Mt 18, 21-35)

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Tuần 25 - Năm A (Mt 18, 21-35)

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)

117

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn” (Mt 15, 32).

LIÊN KẾT