Đôi dòng cảm nhận về ngày lễ Bổn mạng Cộng đoàn thánh Piô V Mỹ Hội

Đôi dòng cảm nhận về ngày lễ Bổn mạng Cộng đoàn thánh Piô V Mỹ Hội

Để cai trị người đời cách hiền hậu và ôn hòa, không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến. Sự hiện diện của Cộng đoàn của chúng con nơi đây chính là Thánh Ý của Thiên Chúa muốn; cũng nơi đây, chúng con tìm thấy được sứ mạng của mình khi được đặt giữa những người anh em lương dân

505

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT