Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc: Mừng Bổn mạng Cộng đoàn

Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc: Mừng Bổn mạng Cộng đoàn

Hôm nay, thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2022 chị em Cộng đoàn Bồ Ngọc mừng lễ Chúa Kitô - Bổn mạng Cộng đoàn.

434
Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc: Thánh lễ Tất niên và mừng Khánh thành ngôi nhà mới năm 2022

Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc: Thánh lễ Tất niên và mừng Khánh thành ngôi nhà mới năm 2022

Sáng hôm nay, ngày 16.01.2022, tại Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc, chị em Dòng nữ Đa Minh Thái Bình vui mừng cử hành Thánh lễ Tất niên và mừng Khánh thành ngôi nhà mới. Đây là một Hồng ân mà Chúa thương ban xuống trên Hội Dòng nói chung và Cộng đoàn Chúa Kitô Vua Bồ Ngọc nói riêng.

746

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT