Cộng đoàn Thánh Têrêxa Tây Làng - Mừng lễ Bổn mạng 2022

Cộng đoàn Thánh Têrêxa Tây Làng - Mừng lễ Bổn mạng 2022

Sáng ngày 30/9, quý chị em trong cộng đoàn Thánh Têrêxa Tây Làng đã chào đón quý Cha, quý chị em trong Dòng và Cộng đoàn Giáo xứ đến hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng của Cộng đoàn.

214

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    “Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ” (Ga 10, 39).

LIÊN KẾT