• Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh
  • Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

   Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  Chân phước Magarita Epne (20.6)

  Chân phước Magarita Epne (20.6)

  Trinh nữ Ma-ga-ri-ta là một nữ đan sĩ Ða Minh, chị sinh năm 1291. Chị Ma-ga-ri-ta qua đời ngày 20-6-1351 tại đan viện Mê-đin-gen và được an táng tại nguyện đường của đan viện. Ðức Gio-an Phao-lô II đã phong chân phước cho chị ngày 24-2-1979.

  341
  Chân phước Hô-xan-na Man-tua, trinh nữ (18.6)

  Chân phước Hô-xan-na Man-tua, trinh nữ (18.6)

  Chị Hô-xan-na thuộc dòng họ An-rê-xi, chào đời năm 1449. Chị qua đời năm 1505 và mãi đến thế kỷ XVII, Người mới được phong chân phước.

  425
  Thánh Phêrô Vêrôna, linh mục (04.6)

  Thánh Phêrô Vêrôna, linh mục (04.6)

  Thánh Phêrô sinh vào cuối thế kỷ XII tại Vêrôna, nước Ý. Ngày 6.4.1252, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích trên đường từ Côma về Milăng. Ngày 9.3.1253, Ðức Innôxentê IV đã phong người lên bậc hiển thánh.

  592
  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

  Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  2550
  Thánh Vinh Sơn Ferrer, linh mục (05.5)

  Thánh Vinh Sơn Ferrer, linh mục (05.5)

  Thánh Vinh Sơn Ferrer - vị đại Thánh hay làm nhiều phép lạ. Ngài là một Tu sĩ Dòng Đa Minh vô cùng tài năng về giảng thuyết và rất đỗi nổi tiếng về đời sống thánh thiện. Ngài sinh ngày 23 tháng 01 năm 1350 tại thành Valencia thuộc nước Tây Ban Nha và qua đời khi ngài đang đọc kinh cầu các Thánh ngày 5 tháng 4 năm 1419, tại Vannes, Bretagne, nước Pháp.

  1378
  Cải táng thánh phụ Ða Minh (24.5)

  Cải táng thánh phụ Ða Minh (24.5)

  Trong khi di dời thi hài thánh phụ Đa Minh, mùi thơm lạ lùng từ hài cốt Ngài toả ra minh chứng cho mọi người biết rõ thánh nhân là hương hoa của Chúa Kitô.

  521
  Thánh Piô V (30.4)

  Thánh Piô V (30.4)

  Thánh Giáo Hoàng Piô V tên thật là Antôniô Ghítliêri sinh năm 1504, tại Bốtxô gần Alêxanria nước Ý. Người từ trần ngày 01.5.1572. Ngày 01.5.1672, Đức Cơlêmentê X tôn người lên hàng chân phước và Đức Cơlêmentê XI ghi danh người vào sổ các thánh ngày 22.5.1712.

  493
  Thánh Catarina Siena (29.4)

  Thánh Catarina Siena (29.4)

  Chị Catarina sinh năm 1347 tại Ý; Chị là con áp út trong một gia đình đạo đức có 25 người con. Chị qua đời tại Rôma ngày 29.4.1380. Ðức giáo hoàng Piô II đã ghi tên chị vào sổ các hiển thánh ngày 29.6.1461; và ngày 4.10.1970, Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong chị lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.

  510
  Thánh Giuse Tuân (Hoan - 30.4)

  Thánh Giuse Tuân (Hoan - 30.4)

  Giuse Trần Văn Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Ngày 30.4.1861, cha bị đem ra pháp trường Hưng Yên xử chém. Ngày 29.4.1951, đức Piô XII suy tôn Ngài lên bậc chân phước. Ngày 19.6.1988, đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

  381
  Thánh Tôma Aquinô (28.01)

  Thánh Tôma Aquinô (28.01)

  Thánh Tôma Aquinô sinh 28.01.1225 trong một dòng tộc lâu đời ở phía nam nước Ý. Cha là bá tước Landolfo, mẹ là nữ bá tước Theodora của nhà Theate, một dòng dõi quý tộc Norman. Ngài qua đời 07.3.1274 tại Đan Viện Xitô Fossa Nuova. Năm 1323, Đức Gioan XXII suy tôn Tôma lên hàng hiển thánh. Đức Piô V tuyên phong ngài là Tiến sĩ Hội thánh.

  713
  Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh

  Hạnh tích 38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh

  Trong số 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Gia Đình Đa Minh đã góp mặt 38 vị bao gồm: 6 giám mục và 16 linh mục, Dòng Nhất; 3 linh mục, 6 thầy giảng và 7 giáo dân, Dòng Ba.

  319
  38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia Đình Đa Minh

  38 Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Gia Đình Đa Minh

  Trong số 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Gia Đình Đa Minh đã góp mặt 38 vị bao gồm: 6 giám mục và 16 linh mục, Dòng Nhất; 3 linh mục, 6 thầy giảng và 7 giáo dân, Dòng Ba.

  498

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

  LIÊN KẾT