• Niềm vui nối tiếp niềm vui tại Cộng đoàn thánh Augustinô Bồ Ngọc

      Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

      “Khi cầu nguyện, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6, 8).

    LIÊN KẾT