Đức Maria Vô Nhiễm: Bổn mạng Cộng đoàn Phương Xá

Đức Maria Vô Nhiễm: Bổn mạng Cộng đoàn Phương Xá

Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Giáo hoàng Piô IX công bố năm 1854, tuyên xưng: Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội”

293

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh!

LIÊN KẾT