• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)
 • Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)

  Xin Chúa canh tân, soi trí mở lòng để chúng con biết lắng nghe và thực hành lời của Chúa dạy ngõ hầu chúng con biết vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ chúng con, và mỗi ngày một thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước mặt Chúa và mọi người.

  166
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 25 - Thường niên năm A (Mt 20, 1-16a)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 25 - Thường niên năm A (Mt 20, 1-16a)

  Xin Chúa cũng chúc lành cho thế giới, cho đất nước của chúng con, cho những người kém may mắn và còn bị chèn ép trong xã hội. Xin Chúa hãy khơi lên trong lòng các bạn trẻ ơn can đảm dấn thân phục vụ nước Chúa hôm nay và mãi mãi.

  161
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 24 - Thường niên (Mt 18, 21-35)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 24 - Thường niên (Mt 18, 21-35)

  “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22).

  310
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 23 - Thường niên (Mt 18, 15-20)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 23 - Thường niên (Mt 18, 15-20)

  Chúa là điểm quy chiếu tất cả chúng con với Giáo xứ, với gia đình, và với nhau. Nhưng khi sống chung cùng nhau, chúng con có những va chạm trong cuộc sống là điều mà chúng con không thể tránh khỏi, xin cho chúng con biết đón nhận những trái ý bằng tấm lòng quảng đại, vị tha và yêu thương anh chị em như chính mình. Xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con: Cha xứ, Quý cha mẹ, và hết thảy ...

  211
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 21 - Thường niên (Mt 16, 13-20)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 21 - Thường niên (Mt 16, 13-20)

  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

  297
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 22 - Thường niên (16, 21- 27)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 22 - Thường niên (16, 21- 27)

  Người môn đệ đích thực là người sẵn sàng từ bỏ những gì là đáng quý với bản thân, thậm chí cả mạng sống mình để nhận lấy niềm vui, hạnh phúc và sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.

  117
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 20 - Thường niên (Mt 22, 1-14)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 20 - Thường niên (Mt 22, 1-14)

  Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới.

  179
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 19 - Thường niên (Mt 18, 21 - 19,1)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 19 - Thường niên (Mt 18, 21 - 19,1)

  Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

  250
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 17 - Thường niên (Mt 13, 47-53)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 17 - Thường niên (Mt 13, 47-53)

  Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

  143
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 16 - Thường niên (Mt 13, 10-17)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 16 - Thường niên (Mt 13, 10-17)

  “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất”

  300
  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 28-30)

  Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 15 - Thường niên (Mt 11, 28-30)

  Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

  363

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT