• ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng
  • ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng

   Vatican News (23.07.2024) - Trưa ngày 23/7/2024, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố Điện thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được ký bởi Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh gởi Chủ tịch nước Tô Lâm, về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XVI Thường niên - năm B (Mc 6, 30-34)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XVI Thường niên - năm B (Mc 6, 30-34)

  “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”.

  346
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XV Thường niên - năm B (Mc 6, 7-13)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XV Thường niên - năm B (Mc 6, 7-13)

  Qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi chúng con hãy lên đường rao giảng bằng chính đời sống thường ngày của mình ở trường học cũng như ở khu xóm, khi ở nhà cũng như khi ở trường,...

  1191
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XIV Thường niên - năm B (Mc 6, 1-6)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XIV Thường niên - năm B (Mc 6, 1-6)

  Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ (Mc 6, 5).

  409
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XIII Thường niên - năm B (Mc 5,21-24.35b-43)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XIII Thường niên - năm B (Mc 5,21-24.35b-43)

  Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”.

  631
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XII Thường niên - năm B (Mc 3, 35-41)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XII Thường niên - năm B (Mc 3, 35-41)

  Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 3, 40).

  424
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XI Thường niên - năm B (Mc 3, 26-34)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần XI Thường niên - năm B (Mc 3, 26-34)

  Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.

  404
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần X Thường niên - năm B (Mc 3, 20-35)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần X Thường niên - năm B (Mc 3, 20-35)

  “Người nói: Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

  636
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28, 16-20)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28, 16-20)

  Trải qua hơn 2000 năm lệnh truyền: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" của Chúa vẫn còn sống động và vang vọng đến ngày hôm nay. Xin Chúa giúp thiếu nhi chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa qua đời sống cầu nguyện, trong thánh lễ, trong các giờ chầu Thánh Thể, trong các giờ cầu nguyện riêng và đặc biệt trong chính môi trường sống của chúng con.

  461
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B (Ga 20, 19-23)
  497
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VII - Lễ Chúa Thăng Thiên - Phục Sinh năm B (Mc 16, 15-20)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VII - Lễ Chúa Thăng Thiên - Phục Sinh năm B (Mc 16, 15-20)

  Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

  616
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VI - Phục Sinh năm B (Ga 15, 9-17)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VI - Phục Sinh năm B (Ga 15, 9-17)

  “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,16)

  413

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

  LIÊN KẾT