• Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ
 • Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần III - Mùa Chay năm B (Ga 2, 13- 25)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần III - Mùa Chay năm B (Ga 2, 13- 25)

  Xin Chúa hãy luôn bao dung yêu thương với thiếu nhi chúng con, và xin cho chúng con biết quay trở về với Chúa, và sống ngoan ngoan, thánh thiện hơn với tình yêu Chúa dành cho chúng con.

  453
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần II - Mùa Chay năm B (Mc 9, 1-9)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần II - Mùa Chay năm B (Mc 9, 1-9)

  “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”

  681
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần I - Mùa Chay năm B (Mc 1, 12-15)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần I - Mùa Chay năm B (Mc 1, 12-15)

  Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

  908
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VI - năm B (Mc 1, 40-45)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần VI - năm B (Mc 1, 40-45)

  “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

  161
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần V - năm B (Mc 1, 29-39)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần V - năm B (Mc 1, 29-39)

  “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài”.

  213
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - năm B (Mc 1, 21b-28)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần IV - năm B (Mc 1, 21b-28)

  “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "

  714
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần III - năm B (Mc 1, 14-20)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần III - năm B (Mc 1, 14-20)

  “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

  413
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần II - năm B (Ga 1, 35-42)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần II - năm B (Ga 1, 35-42)

  Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người.

  1274
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh năm B (Mt 2, 1-12)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh năm B (Mt 2, 1-12)

  Xin cho chúng con có một lòng say mến khao khát kiếm tìm Chúa!

  709
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất B (Lc 2, 22-40)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất B (Lc 2, 22-40)

  Trong tâm tình mừng ngày lễ kính Thánh Gia Thất, xin cho chúng con biết hướng về Thánh Thể Chúa, để cùng nhau dâng những ước nguyện của chúng con cho gia đình và mọi người. Xin cho chúng con biết chăm ngoan, giúp đỡ người khác, bỏ chơi điện thoại và  học theo gương tốt của Chúa mỗi ngày.

  707
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 4 - Mùa Vọng năm B (Lc 1, 26-38)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 4 - Mùa Vọng năm B (Lc 1, 26-38)

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Tiếng “Xin vâng” huyền nhiệm đó đã làm biến đổi cả vũ trụ này, đã khai thông ân sủng của Chúa xuống cho nhân loại.

  295
  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 3 - Mùa Vọng năm B (Ga 1, 6-8. 19-28)

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 3 - Mùa Vọng năm B (Ga 1, 6-8. 19-28)

  Giữa những thách đố của cuộc sống, Chúa đã gìn giữ và quy tụ chúng con để giúp chúng con có được cơ hội lắng nghe tiếng Chúa. Nguyện cho lời mời gọi của Ngài thánh hóa và thúc bách chúng con mỗi ngày nên công chính và thánh thiện hơn.

  1052

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).

  LIÊN KẾT