• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)
 • Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình dâng hoa kính Đức Mẹ năm 2022

  Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình dâng hoa kính Đức Mẹ năm 2022

  Vào lúc 19g00 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, chị em Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình tiến hoa dâng kính Đức Mẹ.

  514

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT