• Sám hối Mùa Vọng năm 2021 (Mt 3, 1-12)
  582
 • Sám hối Mùa Vọng năm 2021 (Mt 3, 1-12)

  Mùa vọng, mùa của niềm hy vọng. Giáo hội nhắc nhở mỗi tín hữu luôn tỉnh thức cầu nguyện và ăn năn hối cải, bạt cái núi kêu căng trong lòng, lấp cái hố sâu ích kỷ hẹp hòi để mở lòng đón Chúa.
 • Chầu Thánh Thể Mùa Chay - Giới hiền mẫu (Ga 2, 13-25)
  617
 • Chầu Thánh Thể Mùa Chay - Giới hiền mẫu (Ga 2, 13-25)

  Đền thờ là nơi tôn nghiêm để dân chúng đến thờ lạy Chúa. Mỗi người chúng ta và mỗi gia đình chúng ta là một đền thờ. Mùa Chay, Chúa mời gọi chúng ta nhìn nhận tội lỗi và làm hoà với Chúa và với nhau.
 • Sám hối Mùa Chay năm 2022 (Mt 6, 1-6.16-18)
  464
 • Sám hối Mùa Chay năm 2022 (Mt 6, 1-6.16-18)

  Việc làm từ thiện, việc lành phúc đức là điều hết sức cần thiết trong mọi thời khắc của cuộc sống con người. Nó mang lại niềm tin, sự sống và bình an cho những con người gặp khó khăn thử thách trong cuộc ...