• Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 26 - Thường niên năm A (Mt 21, 28-32)
 • Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ

  Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ

  Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðà Lạt phụ trách.

  342

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT