• Phục vụ Lời qua Truyền thông: Cơ hội và thách đố
  • Phục vụ Lời qua Truyền thông: Cơ hội và thách đố

   Truyền thông là phương tiện hữu hiệu để loan báo Tin Mừng đến nhiều anh chị em trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng này, Sơ Đặc trách Học vụ Maria Đỗ Thị Dung, OP. đã ngỏ ý với Cha Đặc trách Truyền thông Giáo phận Giuse Nguyễn Văn Tuyên để mở lớp huấn luyện về Truyền thông Căn bản cho các chị em trong Hội dòng vào ngày 11 và 18 tháng 5 năm 2024 tại Trụ sở Trung ương Dòng.

  Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ

  Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ

  Hạnh các Thánh theo Năm Phụng vụ do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðà Lạt phụ trách.

  652

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh!

  LIÊN KẾT