Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 - Thường niên năm I (Mc 2, 1-12)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 1 - Thường niên năm I (Mc 2, 1-12)

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

176
Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 7-9)

Suy niệm Tin mừng thứ Năm - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 7-9)

Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9, 9).

205
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 1-6)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 25 - Thường niên (Lc 9, 1-6)

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

122
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 19-21)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 19-21)

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

164
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 16-18)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 25 - Thường niên (Lc 8, 16-18)

“Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng” (Lc 8, 17).

255
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 4-15)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 4-15)

“Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm” (Lc 8, 8).

232
Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 1-3)

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu - Tuần 24 - Thường niên (Lc 8, 1-3)

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la (Lc 8, 2).

352
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 31-35)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 31-35)

“Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7,35).

41
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 11-17)

Suy niệm Tin mừng thứ Ba - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 11-17)

Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.

145
Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 1-10)

Suy niệm Tin mừng thứ Hai - Tuần 24 - Thường niên (Lc 7, 1-10)

“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi... Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7, 6-7).

167
Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 23 - Thường niên (Lc 6, 43-49)

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy - Tuần 23 - Thường niên (Lc 6, 43-49)

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra (Lc 6, 45).

190
Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 23 - Thường niên (Lc 6, 20-26)

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 23 - Thường niên (Lc 6, 20-26)

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi” (Lc 6, 24).

2335

    Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

    Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

LIÊN KẾT