• Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh
  • Các Thánh và các Chân Phước Dòng Đa Minh

   Các Thánh và các Chân phước Dòng Đa Minh đã để lại cho chúng ta gương mẫu về đời sống, sự đồng phận do hiệp thông và sự trợ giúp do lời chuyển cầu. Dòng Đa Minh hoa trái đồi dào là một dòng dõi đông đảo các Thánh và đã ân thưởng cho các ngài triều thiên vinh quang nhờ những đức tính xứng bậc anh hùng, để rồi chúng ta có thể “noi gương các ngài và được thêm vững mạnh trong tinh thần của ơn gọi mình ...

  Chín cách cầu nguyện của thánh phụ Đa Minh

  Chín cách cầu nguyện của thánh phụ Đa Minh

  Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh là một tác phẩm vô danh được viết trong khoảng từ năm 1260 đến năm 1288. Tác giả cho biết đã ghi lại theo lời kể của đan sĩ Cecilia, người đã lãnh tu phục từ tay cha Đa Minh.

  199
  Chín cách cầu nguyện của Cha Thánh Đa Minh

  Chín cách cầu nguyện của Cha Thánh Đa Minh

  Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh là một tác phẩm vô danh được viết trong khoảng từ năm 1260 đến năm 1288. Tác giả cho biết đã ghi lại theo lời kể của đan sĩ Cecilia, người đã lãnh tu phục từ tay cha Đa Minh. Những bích hoạ mô tả cách cầu nguyện của cha Đa Minh xuất hiện rất sớm trong những bản thảo đầu tiên của tác phẩm này. Dưới đây là tóm tắt tác phẩm. Video ở cuối bài viết do cha Fx. Đào Trung ...

  461
  Linh đạo Đa Minh

  Linh đạo Đa Minh

  Linh đạo Đa Minh được cấu thành bởi ý hướng mà thánh Đa Minh đã chọn và phương thế mà Cha thiết lập để đạt được mục đích đó. Trong thực tế, linh đạo Đa Minh thể hiện lối sống theo tu luật thánh Âu-tinh, hiến pháp Dòng và truyền thống của Dòng đã sống qua nhiều thế kỷ. Một khi tu sĩ Đa Minh sống những điều đã quy định là họ đang đi theo một linh đạo dẫn họ đến ơn cứu độ.

  354
  Bốn cột trụ của Linh đạo Đa Minh

  Bốn cột trụ của Linh đạo Đa Minh

  Đời sống Đa Minh được đặt nền trên bốn yếu tố: cộng đoàn, cầu nguyện, học tập và giảng thuyết. Đây chính là bốn cột trụ nâng đỡ đời sống của Dòng và giữ cho đoàn sủng của Đấng sáng lập luôn tươi mới. Chúng ta sống bốn cột trụ này một cách trung tín và phong phú sao cho mục đích “giảng thuyết thánh” của Dòng được thành toàn. Trong nếp sống, bốn cột trụ này liên kết mật thiết với nhau giúp cho các anh ...

  320
  Cha thánh Đa Minh: Quản trị – Linh đạo – Tự do

  Cha thánh Đa Minh: Quản trị – Linh đạo – Tự do

  Quản trị, linh đạo và tự do: Cha Đa Minh đã muốn diễn tả thông qua từ ngữ và tương quan giữa chúng. Thánh Tôma dạy rằng ân sủng của Thiên Chúa thôi thúc con người hoạt động và hoạt động có tự do. Dưới tác động của ân sủng, Thiên Chúa làm cho con người biết khao khát, và quyết định thực hiện những điều mà họ đang làm. Chính nhờ ân sủng của Người mà họ có được những chọn lựa có tự do. Sự tự do ân sủng ...

  477
  Tu luật Thánh Augustinô qua dòng lịch sử

  Tu luật Thánh Augustinô qua dòng lịch sử

  Tu luật thánh Augustinô có ý nghĩa gì đối với ơn gọi Đaminh của chúng ta? Có nhiều cách trả lời. Theo Chị Marie-Ancilla, thuộc đan viện Lourdes ảnh hưởng của thánh Augustinô đối với dòng Đaminh vào hai điểm: Lý tưởng đan tu và Lý tưởng đời sống tông đồ. Còn theo ý kiến của Cha Humbertô, Ngài vạch ra vị trí ưu tiên của đức ái, và đề cao việc học hành,...

  375
  Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh_Phan Tấn Thành

  Chín cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh_Phan Tấn Thành

  Ban đêm, không ai bền chí tỉnh thức cầu nguyện như người. Người dành ban ngày cho tha nhân và ban đêm cho Chúa… Người có thói quen qua đêm trong nhà thờ … Người cầu nguyện suốt đêm, và canh thức bao lâu mà thân thể mỏng dòn cho phép. Khi nào quá mệt mỏi và tinh thần đã đuối vì nhu cầu ngủ đòi hỏi thì người nghỉ ngơi một lát trước bàn thờ, hoặc một nơi nào khác. Người cũng dựa đầu trên một viên đá giống ...

  441
  Kinh Mân côi: Nguồn gốc và sự tiến triển

  Kinh Mân côi: Nguồn gốc và sự tiến triển

  Mỗi khi nói đến nguồn gốc Kinh Mân côi, người ta không thể nào bỏ qua thánh Đa Minh. Liệu những nghiên cứu lịch sử gần đây có làm lung lay mối tương quan ấy không? Kinh Mân côi không do Đức Mẹ trao cho thánh Đa Minh, nhưng nó trở thành gia sản của Dòng. Thật là một gia sản đáng cho chúng ta cần trân trọng, đặc biệt khi những cổ động viện của kinh Mân côi không chỉ là các giáo hoàng nhưng nhất là chính ...

  250

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).

  LIÊN KẾT