Chầu Thánh Thể Chúa Nhật tuần 33 - Thường niên năm A (Mt 25, 14-30)

 • 16/11/2023 19:08
 • Gia đình, bạn bè, sức khỏe, thời giờ, tài năng…, đó là những nén vàng nén bạc Chúa trao cho cuộc đời của chúng con. Nguyện Chúa giúp sức để chúng con can đảm sống và làm sinh hoa trái những nén bác Chúa gửi gắm nơi mỗi người chúng con, ngõ hầu  chúng con sẽ sống lòng mọi người và đẹp lòng Chúa hơn.

  1 - Dấu Thánh Giá

  2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần

  3 - Hát về Thánh Thể

  4 - Dẫn vào giờ chầu:

  Lạy Chúa Giêsu, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam trong ngày mừng lễ kính các Ngài hôm nay, xứ đoàn thiếu nhi thánh thể trong giáo xứ của chúng con cùng nhau dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho mỗi người chúng con, cho gia đình, xứ đạo và đất nước Việt nam trong suốt một tuần qua.

  Xin Chúa Thánh Thần đến và giúp chúng con biết lắng đọng tâm hồn, để trong giờ chầu thánh này, đoàn thiếu nhi chúng con có thể lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và cảm nhận được Chúa đang hiện diện và đang hướng dẫn chúng con trong từng phút giây, ngõ hầu chúng con càng trở nên giống Chúa hơn.

  Thinh lặng ít phút.

  5 - Tin Mừng (Cộng đoàn đứng) - Mt 25, 14-30

  Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu

  14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.

  15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.

  17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.

  20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’

  21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

  22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’

  23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

  24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’

  26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!

  28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

  30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

  Đó là Lời Chúa.

  Thinh lặng ít phút.

  Hát: “Lắng nghe Lời Chúa”.

  6 - Suy Niệm (Cộng đoàn ngồi)

  Suy niệm 1: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.”

  Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, bài tin mừng của Thánh Mát thêu hôm nay thuật lại cho chúng con nghe dụ ngôn của Chúa kể về chuyện ông chủ vì sắp phải đi xa một thời gian, nên ông đã không ngoan chu đáo sắp xếp mọi công việc, ông giao phó của cải mình cho các đầy tớ là những người đáng tin cậy sau nhiều năm làm việc. Và ông chủ đã khôn ngoan giao phó của cải tùy khả năng mỗi người. Nhưng cuối cùng người đầy tớ biếng nhác vì có cái nhìn tiêu cực về ông chủ nên đã bỏ phí nén bạc của mình. Ngược lại những tôi tớ tài giỏi và trung thành đã tích cực làm việc để sinh lợi ngay cả khi ông chủ vắng mặt. Các ông luôn tin tưởng và hy vọng ông chủ của mình sẽ ban niềm vui lớn lao vào lúc ông trở về. Và cuối cùng, họ đã được ông chủ khen thưởng “phàm ai đã có thì dược cho thêm và sẽ có dư thừa”. một niềm vui tràn trề  vượt quá niềm tin và hy vọng. Lạy Chúa, qua đây, mỗi người thiếu nhi chúng con nhận ra rằng: giá trị cuộc đời không đo bằng số lượng của cải hay tài năng, nhưng bằng niềm tin và trung tín của mỗi chúng ta vào ông chủ trên trời.

  Thinh lặng ít phút.

  Hát: Tất cả là hồng ân Chúa.

  Suy niệm 2: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”.

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con được Chúa yêu thương, cho được sinh ra làm người và làm con của Chúa. Tất cả mọi sự chúng con có được đều bởi ơn Chúa ban. Gia đình, bạn bè, sức khỏe, thời giờ, tài năng…, đó là những nén vàng nén bạc Chúa trao cho cuộc đời của chúng con. Chúa luôn luôn là một ông chủ nhân lành và Ngài muốn chúng con làm triển nở những nén bạc Chúa trao cho chúng con trong ơn Đức tin. Nguyện Chúa giúp sức để chúng con can đảm sống và làm sinh hoa trái những nén bác Chúa gửi gắm nơi mỗi người chúng con, ngõ hầu  chúng con sẽ sống lòng mọi người và đẹp lòng Chúa hơn.

  Thinh lặng ít phút

  Hát: Tất cả là hồng ân Chúa.

  7 -  Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ)

  Lạy Chúa, mỗi người trong xứ đoàn thiếu nhi chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều vì Chúa đã tín nhiệm chúng con, ban cho chúng con những nén bạc để bước vào đời, làm sinh ích những nén bạc đó. Chúa sẽ vui lòng biết bao khi thấy chúng con biết trung tín và tin tưởng phó thác vào Chúa, một lòng tận dụng thời gian để làm những điều đẹp lòng Chúa. Con biết dùng sức khỏe, khả năng và các ơn Chúa ban, để phục vụ Chúa và giúp đỡ anh em, đó là con biết sống xứng đáng với lòng thương của Chúa.

  8 - Kinh viếng Mình Thánh

  9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

  10 - Hát  Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)

  11 - Lời Nguyện

  12 - Phép Lành Thánh Thể.

  13 - Kết thúc: Bài hát về Đức Mẹ.

  Học viện Đa Minh Thái Bình

  Bài viết liên quan