• ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng
  • ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng

   Vatican News (23.07.2024) - Trưa ngày 23/7/2024, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố Điện thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được ký bởi Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh gởi Chủ tịch nước Tô Lâm, về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng

  ĐTC Phanxicô gởi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng

  Vatican News (23.07.2024) - Trưa ngày 23/7/2024, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố Điện thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được ký bởi Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh gởi Chủ tịch nước Tô Lâm, về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   Ý LỰC SỐNG TRONG NGÀY

   “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.

  LIÊN KẾT