Chầu Thánh Thể thứ Năm tuần 24 - Thường niên (Mt 18, 21-35)

 • 12/09/2023 07:12
 • “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22).

  1 - Dấu Thánh Giá

  2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần

  3 - Đặt Mình Thánh - Ca đoàn hát về Thánh Thể

  4 - Dẫn vào giờ chầu:

  Lạy Chúa Giê su Thánh Thể !Sau một tuần bận rộn với sách vở học hành, xứ đoàn thiếu nhi thánh thể trong giáo xứ của chúng con lại được quy tụ nhau về đây, quây quần bên Chúa trong Bí tích Thánh Thể nhiệm màu này. Nguyện dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì tất cả những hồng ân Chúa đã dành cho chúng con. Nguyện xin Chúa ban đầy tràn Chúa Thánh Thần để Ngài thêm sức, soi lòng mở trí giúp chúng con biết thinh lặng, lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong giờ chầu này.

  Thinh lặng ít phút

  5 - Tin Mừng (Cộng đoàn đứng) -  Tin mừng: Mt 18, 21-35

  21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

  Hát:  Lắng nghe Lời Chúa.

  Thinh lặng ít phút.

  6 - Suy Niệm (Cộng đoàn ngồi)

  Suy niệm 1: “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy”

   Lạy Chúa Giê su Thánh thể, đoạn tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng con mỗi khi bị các anh chị em xúc phạm thì hãy biết tha thứ và yêu thương họ như chính chúa đã tha thứ và yêu thương chúng con. Chúa ơi! Là những thiếu nhi của Chúa nhưng có nhiều khi chúng con cũng làm Chúa buồn lòng nhưng Chúa chẳng giận dỗi bỏ đi hay la lối, quát mắng chúng con. Chúa vẫn yêu chúng con như cách Chúa đã dạy chúng con trong bài tin mừng hôm nay. Chúa tha thứ và chờ đợi chúng con quay trở lại với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Nhìn lại bản thân mình, chúng con cũng xin lỗi Chúa vì những lần chúng con đã không làm theo những gì Chúa đã dạy chúng con. Chúng con ham chơi, chúng con chửi bậy, chúng con cãi lời cha mẹ, chúng con trốn học, chúng con nói chuyện riêng trong nhà thờ hay lười biếng đi dự lễ hay học giáo lý….. Chúng con hết lòng xin lỗi Chúa.

  Thinh lặng ít phút.

  Hát:  Tình yêu Chúa cao vời biết bao

  Suy niệm 2: “Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giá trị của sự tha thứ trong xã hội ngày hôm nay ít được con người nhìn nhận, khi nhân loại đánh mất cảm thức về tội thì con người chúng con cũng không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Thiên Chúa nữa. Để nhận được ơn cứu độ, mỗi người chúng con phải chân nhận mình là tội nhân, nghĩa là chúng con tự biết lên án chính mình chứ không phải lên án người khác. Xin Chúa dạy chúng con biết nhìn nhận tội lỗi và những yếu đuối bất toàn của bản thân mình, để chúng con cũng biết đồng cảm và cảm thông với các bạn cũng trang lứa với chúng con, đón những những khác biệt của nhau và cùng giúp nhau tiến bước trong môi trường học đường và giáo xứ. Nguyện Chúa giúp chúng con biết một lòng tin cậy và phó thác vào Chúa, dẫu biết rằng cuộc sống còn nhiều những khó khăn thử thách, và nhất là những mặt trái của xã hội tục hóa đang dần ăn sâu vào cuộc sống của mỗi thiếu nhi chúng con.

  Thinh lặng ít phút.

  Hát: Cho con biết yêu thương

  7 -  Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ)

  Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, quỳ gối trước Chúa đây, chúng con nhận mình là những người tội lỗi, vì biết bao điều Chúa dạy chúng con mà chúng con chưa làm hay đã chẳng làm. Chúng con cảm nhận được rõ ràng tình yêu mến Chúa vẫn dành cho chúng con, và cho chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúa đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với mỗi người chúng con. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong đoàn thiếu nhi thánh thể của giáo xứ chúng con, luôn biết nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời và nhất là luôn có thái độ yêu mến và tuyên xưng Chúa là Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.

  8 - Kinh viếng Mình Thánh

  9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

  10 - Hát  Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)

  11 - Lời Nguyện

  12 - Phép Lành Thánh Thể

  13 - Kết thúc: Bài hát về Đức Mẹ.

  Bài viết liên quan