Chúc mừng Năm Mới 2024

  • 07/02/2024 07:11
  • Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình kính chúc quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Cha Mẹ, quý Thân Ân nhân và quý độc giả năm mới mạnh khỏe, bình an và tràn đầy Ân sủng Chúa.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan