Sách Gióp và vấn đề thần học về thưởng phạt

  • 14/03/2023 16:16
  • Bài thuyết trình tại Học viện Công Giáo Việt Nam ngày 25-2-2023 của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ. Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh (Pontifical Biblicum Institute, Roma).

     

    Lm. Tiến sĩ Giuse Cao Gia An, SJ

    Nguồn tin: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

    Bài viết liên quan