Thánh Catarina: Bổn mạng Cộng đoàn Sài Gòn và Gia đình Tập viện

  • 28/04/2024 19:04
  • Thánh Catarina sinh năm 1347, tại Ý; Chị là con áp út trong một gia đình đạo đức có 25 người con. Chị qua đời tại Rôma ngày 29.4.1380. Ðức giáo hoàng Piô II đã ghi tên chị vào sổ các hiển thánh ngày 29.6.1461; và ngày 4.10.1970, Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong chị lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan