Thánh lễ truyền chức phó tế cho 23 Thầy tiến chức

  • 18/11/2023 19:06
  • Thánh lễ truyền chức Phó tế do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu - Giám mục Giáo phận Thái Bình đã cử hành vào hồi 07g30, thứ Bảy, ngày 18.11.2023 tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

    Nguồn tin:  Youtobe Truyền thông GP. Thái Bình

    Bài viết liên quan