Thánh Rosa Lima: Bổn mạng Cộng đoàn Thánh Rosa Viên Tiêu

  • 23/08/2023 07:05
  • Thánh Rôsa sinh ngày 20.4.1586, tại Lima, nước Pêru. Người qua đời ngày 24.8.1617 tại Lima. Người được Đức Cơlêmentê IX tôn lên bậc chân phước năm 1668, và Ðức Cơlêmentê X phong hiển thánh ngày 12.4.1671. Người là đóa hoa thánh thiện ĐẦU TIÊN của Châu Mỹ. Từ 1671, Người được tôn làm bổn mạng miền Nam Mỹ.

    BTT Hội Dòng

    Bài viết liên quan