Về Án phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François Pallu

  • 25/09/2023 06:37
  • WHĐ (25.9.2023) – Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, để được lắng nghe những chia sẻ của ngài về Án phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François Pallu.

    Nguồn tin:  https://hdgmvietnam.com/

    Bài viết liên quan