Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Nghi thức gia nhập Tập Viện năm 2023

 • 30/07/2023 21:26
 • Đời sống Thánh Hiến cần sự đáp trả tự nguyện và sự dấn thân trọn vẹn gồm việc từ bỏ mọi sự (x. Mt 19, 27) để sống thân tình và theo dấu chân Đức Kitô đến bất cứ nơi nào Người đi (x. Kh 14, 4). Bởi vậy, sau chuỗi dài những chọn lựa và tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu. Hôm nay, với lòng tin tưởng và quyết tâm, 7 em Tiền Tập đã can đảm tiến thêm một bước trong ơn gọi Đa Minh qua nghi thức gia nhập Tập viện.

  Nghi thức gia nhập Tập viện được cử hành lúc 05g00 Chúa Nhật, ngày 30.7.2023, tại nguyện đường Hội dòng. Hiện diện trong nghi thức có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh - vị giảng phòng đã đồng hành với các em trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, cùng quý chị em trong Dòng. Tất cả cùng sốt sắng cầu nguyện cách đặc biệt cho các em Tiền Tập gia nhập Tập viện.

  Nghi thức bắt đầu bằng việc Chị giáo Thỉnh Sinh xướng danh các em gia nhập Tập viện. Trước câu thẩm vấn: “các con muốn xin gì?” của Cha chủ sự, các em đồng thanh đáp, “Xin gia nhập Tập viện!” Đây chính là mái trường của Chúa Thánh Thần, nơi các em được Đức Kitô mời gọi đi sâu hơn vào mối kết hiệp thân tình với Chúa, từ đó các em sẽ phân định, lựa chọn để bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện sắp tới.

  Sau khi làm phép và trao áo dòng cho các em, Xơ Bề trên Tổng quyền Maria Ngô Thị Hạnh nói lên ý nghĩa và mục đích của giai đoạn Tập viện mà các em sắp bước vào. Khoá tập là thời kỳ khai tâm đời sống tu trì, là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình đào tạo. Giai đoạn Tập viện giúp các em nhận ra ơn gọi của mình; sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, nhất là ba lời khấn. Đây cũng là thời gian các em có kinh nghiệm về nếp sống Đa Minh và thấm nhuần tinh thần của Hội dòng.

  Trước khi kết thúc nghi thức, Xơ Bề trên Tổng quyền tuyên bố thời gian Tập viện và trao các em cho Chị giáo. Nghi thức đón nhận các em ra nhập Tập viện được thể hiện qua sự trao bình an của Bề trên Tổng quyền và Chị giáo Tập viện; đây là cử chỉ diễn tả sự liên đới và hiệp thông mà những người đi trước trao gửi cho các Tập Sinh.

  Lời kinh tạ ơn được cộng đoàn cùng cất cao trước khi kết thúc nghi thức. Cầu chúc cho các Tập Sinh một năm tràn đầy bình an, niềm vui trong Tình Yêu của Thiên Chúa và của các chị em trong Hội dòng.

  Sau đó, cộng đoàn hiện diện cùng với Cha chủ tế sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ với tâm tình tri ân, cảm tạ để cầu nguyện cho Hội dòng và cho các em vừa tiến bước vào một giai đoạn mới trong hành trình huấn luyện.

  Cầu chúc các em đã gia nhập Tập viện hôm nay biết tận dụng thời gian quan trọng này để tìm hiểu và khám phá Linh đạo Đa Minh, để một lần nữa xác tín ơn gọi của mình và nỗ lực sống hết mình cho lý tưởng mà các em đã lựa chọn.

  Xem thêm hình ảnh

  Truyền thông Hội Dòng

  Bài viết liên quan