Mẫu cắm hoa Phụng vụ - số 5 (Nến Phục sinh)

  • 13/05/2022 17:03
  • Nến Phục sinh là một biểu tượng chính trong mùa phục sinh. Cây nến phục sinh truyền đi sứ điệp: Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết. Sự sống lại của Ngài xóa tan bóng tối sự dữ tội lỗi. Ánh sáng mạnh hơn bóng tối. Cây Nến Phục Sinh được thắp sáng trong các Thánh Lễ suốt Mùa Phục Sinh, vào mỗi dịp có Rửa tội và trong Thánh Lễ An Táng,...

     

    Bài viết liên quan