Mẫu cắm hoa Phụng vụ - số 8 - Cắm lá

  • 22/03/2023 16:02
  • Trong mùa Chay, ngày Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh là Chúa nhật Lễ Lá - Hội thánh kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa và là sự khởi đầu của Tuần Thánh. Dưới đây, Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình giới thiệu một số mẫu CẮM LÁ trong Phụng vụ.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan