Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: Bổn mạng Cộng đoàn Tây Làng

  • 31/10/2023 21:17
  • Thánh Nữ Têrêxa sinh tại Alencon bên Pháp năm 1873. Cha Mẹ ngài là ông bà Louis Martin và Zélie Guérin rất đạo đức. Têrêxa được phép ĐGM cho vào dòng kín vào ngày 9.4.1888, lúc đó chị mới được 15 tuổi và 24 nữ tu tiếp đón Têrêxa. Chị qua đời ngày 30.9.1897 lúc mới được 24 tuổi đời. Chỉ 27 năm sau đó, Đức Pio XI đã tôn phong Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh và 2 năm sau ngài tôn thánh nữ làm bổn mạng các xứ truyền giáo, giống như thánh Phanxicô Xavie, Tông đồ miền Viễn Đông.

    BTT Hội Dòng

    Bài viết liên quan