Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh lễ Khấn Dòng năm 2024

  • 29/04/2024 21:20
  • Thánh lễ Tạ ơn mừng kính thánh Bổn mạng Catarina - mừng Hồng ân Thánh hiến do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự, tại nguyện đường của Hội dòng vào thứ Hai, ngày 29.4.2024.

    Nguồn tin:  Youtobe Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu

    Bài viết liên quan